Når begge sider bruker miljøargumenter i striden om bygging av E18 ligger mye til rette for temperatur.

Marianne Riis Rasmussen (Ap) var klar på at hun ikke likte tankene til partikollega og byrådslederkandidat Raymond Johansen om å droppe ny E18.

– Jeg har ikke likt utspillene til Raymond Johansen, og står fast på at E18 må komme hvis vi skal få utvikle Asker sentrum, så må gjøre noe med veien. Den bråker og deler sentrum i to, slo hun fast.

LES OGSÅ: Disse meningene er mest pop i valgkampen

Skremte med Ap

– Et maktskifte i Oslo er den største trusselen for E18, klinket ordfører Lene Conradi til.

Hun var redd for at en slanking av E18 betyr at tunnelene ryker, og da blir det feil.

– Vi har en handlekraftig samferdselsminister, og vi støtter helhjertet opp, sa Ole Jacob Johansen (Frp).

– E18 er fra 1960-tallet og er utdatert. Vi ønsker lange tunneler så vi kan få sykkelveier og forbindelser mot marka. Ny E18 er et miljøprosjekt, sa Torleiv Ole Rognum (KrF).

LES OGSÅ: Vend blikket vestover

– Nå er tiden inne. Vi får en sykkelvei helt til Oslo, og en egen bussfil hele veien. Vi må ha tunneler, tenk på Holmen-området og hva det betyr, sa Pensjonistpartiets Kjell Sandanger.

Entusiasmen for ny E18 var betydelig mindre hos Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne.

– Asker skal vokse, derfor er et vendespor for toget i Asker er god idé. E18 må planlegges sånn at vi får det gjennom på Stortinget, sa Jostein Tellnes (Venstre).

LES OGSÅ: Bred enighet om å bevare matjorda

For gamle til å sykle?

– Ny E18 er ikke et miljøprosjekt. Det gir økt trafikk. Vi ønsker strengere prioritering av kollektivtrafikken. Vi ha en sykkelekspressvei ved dagens E18, enten oppå eller under veien. Jeg ser Høyre-folket smiler, hvor gamle er dere egentlig? spurte Kristin Bjelke fra Miljøpartiet De Grønne.

– Å utvide veiene er ikke et miljøprosjekt, mer bil gir mer svevestoff fra asfalten i luften. Det dør barn i Oslo av, sa Joel Ene fra SV.

Senterpartiet frempå

Senterpartiet var ikke med på scenen, men førstekandidaten Oddvar Igland satte dagsorden fra salen.

– La oss lytte til folkemeningen og beholde Føyka til idrett for barn og unge, det ønsker folk, sa Igland.

– Utvikling av Føyka er viktig for at Asker kan ta sin del av veksten. Asker stasjon er viktig, og selv om vi bygger der vil det fortsatt være stadion der, sa ordfører Conradi.

– Føyka er viktig, men vi vil ikke bygge mastodonter som NHO vil ha. Planen blir nok gjennomført, selv om det smerter meg å ta disse jordene på Drengsrud, sa Rognum.

– Vi er også for, det er bedre få idrett som kan dyrkes igjen enn boliger på Drengsrud. Vi må svelge noen kameler, sa Bjelke.

– Planene for Føyka gir mange gode møteplasser, slo Riis Rasmussen fast.

– Jeg skammer meg ikke over vedtakene om Føyka, sa Johansen.

– Høyre burde vært tøffere på Drengsrud, Føyka gir muligheter for grønn byutvikling, sa Tellnes.

– Idrettslaget skal til Drengsrud, Asker er en vekstkommune. Skiklubben bør bli fornøyd, sa Sandanger.

Under diskusjonen om å skaffe flere boliger til de som sliter mest pekte flere på at mange nabolag med fordel kunne være litt rausere når det planlegges boliger.

Men denne gang er det ikke nabolagene som er på valg.