Barna har både gledet og gruet seg. Noen kaller det å gruglede seg. Gruglede seg gjør også vi som foreldre.

Blir miljøet i klassen godt og lærerikt? Får barnet mitt gode venner? Er skoleveien trygg?

Vi som er medlemmer i sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk (mikk), mottar jevnlig henvendelser fra bekymrede foreldre om hvordan skoleveien kan sikres bedre.

Les også: Trafikkfelle på Tanum – busk skjuler skolebarna

Les også: Ber bilister ta hensyn

Les også: Politiet følger trafikken ved skolestart

Jeg forstår godt disse bekymringene. Barna er det kjæreste vi har, og jeg mottar gjerne forslag som kan føre til å løfte bekymringer for en utrygg skolevei av foreldres skuldre.

I løpet av valgperioden vi har bak oss har jeg tatt opp en rekke av disse sakene med rådmannen.

Samtlige har endt med utbedringer som for eksempel fotgjengeroverganger på Gjønnes og i Øygardveien, tiltak i forbindelse med Ruters anleggsarbeid på Avløs, slutt på bussens bruk av fortauet for å klare svingen opp Erik Werenskiolds vei fra Nesveien og så videre.

Dette er resultater av gode innspill jeg har fått fra Bærums innbyggere.

Sammenlignet med mange andre er dette ofte økonomisk sett små saker, men som betyr mye for dem det gjelder.

Jeg lever godt med at Arbeiderpartiet i et utvalgsmøte stilte spørsmål ved om dette var saker vi burde bruke så mye tid på. La det ikke være tvil – mitt svar til Arbeiderpartiet er like enkelt som entydig: – Ja, selvfølgelig. Vi har ingen barn å miste!

Som ombudsmenn har vi tatt på oss å være innbyggernes talerør overfor rådmannen. Den rollen tar jeg på alvor, og om velgerne ønsker det, vil jeg fortsette å arbeide for at skoleveiene skal være mer til glede enn gru også i kommende valgperiode.

Les flere meninger og debattinnlegg her