I flere dager har representanter for Bærum Høyre gjentatt at partiet har betalt skattemyndighetene like mye som partiet feilaktig har innkrevd i moms fra gavegivere.

LES HØYRES REDGJØRELSE HER:

Etter Budstikkas oppslag har Høyres hovedorganisasjon gått gjennom Bærum Høyres regnskap og bilag. Gjennomgangen viser at påstandene fra Bærum Høyre ikke stemmer.

Ved tre tilfeller har Bærum Høyre krevd inn moms og beholdt pengene selv:

  • I 2012 fakturerte Bærum Høyre Løvenskiold-Vækerø AS 100.000 kroner pluss moms. Pengene ble ikke innberettet og innbetalt til Skatteetaten.
  • I 2011 fakturerte Bærum Høyre kr 10.000 pluss moms til Thon Hotels AS og Olav Thon Gruppen. Dette ble ikke innberettet og innbetalt til Skatteetaten.

– Dette var svært beklagelig og helt ukjent for oss. Jeg understreker at vi på ingen måte har vært kjent med eller involvert i dette, sier Carl Otto Løvenskiold i en uttalelsen via sin konsernsjef.

LES OGSÅ: Slik er Høyres moms-floke

For lengst nedlagt

Som Budstikka tidligere har skrevet, har Bærum Høyre i flere år fått inn partigaver fra kommersielle foretak ved å utstede faktura – med moms. Overfor moderpartiet har Bærum Høyre gitt uttrykk for at det er en praksis som stammer fra den tid partiet solgte annonser til eget medlemsblad. Dette bladet er imidlertid for lengst nedlagt.

«Det synes klart at Bærum Høyre har utstedt enkelte fakturaer for annonser basert på gammel praksis, på et tidspunkt hvor det i realiteten ikke har vært grunnlag for det fordi bidraget har vært en gave uten krav til motytelse overfor giver. Dette er i strid med lovverket», konstaterer Høyres hovedorganisasjon i rapporten etter gjennomgangen.

LES OGSÅ: Skatteetaten: – Høyre må rydde opp, og Løvenskiold må tilbakeføre

Må gjøre store endringer

Moderpartiet ber nå Bærum Høyre om å gjennomføre omfattende endringer i måten partiet håndterer sin økonomi:

  •  Bærum Høyre må snarest kontakte Skatteetaten for å korrigere omsetningsoppgavene for perioden. Givere som har fått misvisende fakturaer må kontaktes snarest.
  • Moderpartiet anbefaler at Bærum Høyre umiddelbart søker om å bli slettet fra MVA-registeret, all den tid partiet ikke lenger har avgiftspliktig omsetning.
  • Praksisen rundt håndteringen av bidrag/gaver uten krav til motytelse overfor giver må endres umiddelbart, slik at det fremgår tydelig at bidrag er gaver til partiet.

LES OGSÅ: Løvenskiold-gave til Bærum Høyre ble ført som fiktiv regning