– En representant for Bærum Høyre ringte meg og spurte om vi ville støtte partiet, slik vi pleier, og jeg sa ja. En tid etterpå mottok vi en faktura, som vi betalte.

Slik forklarer godseier Carl Otto Løvenskiold hvordan han endte opp som Bærum Høyres desidert største private bidragsyter.

LES OGSÅ:

«Annonsebidrag»

To ganger i år har Carl Otto Løvenskiold gitt støtte til Bærum Høyre via sitt heleide selskap Løvenskiold-Vækerø. I begge tilfeller har Høyre utstedt faktura på 125.000 kroner – 100.000 i «annonsebidrag» pluss 25.000 kroner i moms.

Løsningen bidro til at Løvenskiold etter eget utsagn kunne kreve refundert 50.000 kroner av gavebeløpet på 250.000 kroner fra staten.

LES OGSÅ: Ordfører taus om partibidragene

Skattefrie gaver

– Det er ikke moms på gaver. Moms er en omsetningsavgift, og forutsetter at det har foregått en reell omsetning, slår professor Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI fast – på generelt grunnlag.

– Moms forutsetter et reelt kjøp og salg av en vare og tjeneste. Dersom ikke noen reell transaksjon har funnet sted, kan det hverken kreves inn moms eller kreves refundert moms, sier professoren.

Da Høyre skrev ut fakturaene til Løvenskiold-Vækerø, ga partiet inntrykk av at Løvenskiold hadde kjøpt noe av Bærum Høyre. Slik sørget Bærum Høyre for at Løvenskiold fikk grunnlag i et bilag til å kunne kreve tilbake til sammen 50.000 kroner fra staten.

LES OGSÅ: Ap-topp kritisk til pengegaver til Høyre

Ingen handel

Opplegget hadde én svakhet: Det hadde aldri foregått noen reell omsetning av varer og tjenester mellom Løvenskiold og Bærum Høyre. Selv om fakturaene hadde påskriften «annonsebidrag etter avtale», hadde Løvenskiold ikke kjøpt noen annonse av Bærum Høyre.

– Dette er et tilskudd til driften av Bærum Høyre. Ene og alene det, sier Carl Otto Løvenskiold, og legger til:

– Vi ser på dette som bidrag til partiet, ikke annonsering.

– Jeg stusset litt på ordlyden selv. Vi ber om gaver/bidrag til valgkamp. Vi må være tydeligere på at det ikke er annonsebidrag. Det skal stå «bidrag», sier leder av Bærum Høyre, Helene Berge Holm.

Bærum Høyre har rapportert inn hele innbetalingen – som gave.

 

LES OGSÅ: Bærum Høyre: – Blir ikke påvirket

Har krevd refusjon

Løvenskiold og Bærum Høyre kan ikke gi noen entydig forklaring på hvordan pengegaven ble en «handel».

Ved partikontoret til Bærum Høyre får Budstikka opplyst at det var Løvenskiold som ønsket ordlyden «annonsebidrag».

– Jeg vet ikke hvorfor de velger å gjøre det på denne måten, sier Løvenskiold til Budstikka.

LES OGSÅ: Støttemidler til besvær

– Har Løvenskiold-Vækerø bedt om momsrefusjon?

– Ja, det er jo slik momssystemet fungerer, at vi i selskapet legger moms på fakturaer vi sender ut og trekker fra på fakturaer som kommer inn. For oss er det ingen praktisk forskjell på om vi gir en gave på 100.000, eller om vi får en faktura på 100.000 pluss moms, svarer Carl Otto Løvenskiold.

Bærum Høyre sier nå at partiet har betalt inn et beløp til skattemyndighetene, tilsvarende det beløp Løvenskiold har kunnet kreve refundert på grunnlag av Høyres faktura.