– Feilaktig fakturert merverdiavgift rettes opp ved utstedelse av kreditnota og ny faktura, fastslår seksjonssjef Lars Jone Skimmeland i rettsavdelingen i Skatteetaten på generelt grunnlag til Budstikka.

LES OGSÅ: Listetopper til Bærum Høyre: – Rydd opp

Ikke moms på gaver

Budstikka skrev mandag at Bærum Høyre har lagt til rette for at Carl Otto Løvenskiold skulle få 50.000 kroner i urettmessig momsfradrag knyttet til to fakturaermed kamuflert partistøtte på til sammen 250.000 kroner.

Partistøtten er i fakturaene oppgitt som fiktive «annonsebidrag», slik at godseieren på Bærums Verk kan kreve å få refundert 25 prosent av beløpet i moms fra staten. Problemet er at det ikke er moms på slike pengegaver.

LES OGSÅ: Bærum Høyre: – Beklager at moms ble lagt inn i fakturaer

Lover gjennomgang

Allerede søndag kveld rykket ledelsen i Bærum Høyre ut i sosiale medier og kritiserte Budstikka for å spre feilaktige opplysninger om partistøtten.

Først ut på dagen mandag innrømmet varaordfører Ole Kristian Udnes at de ikke skulle lagt moms inn i fakturaene. Han beklaget, og lovet full gjennomgang av regnskaper og praksis.

LES OGSÅ: Ordfører taus om partibidragene

Kilder: – Kan være lovbrudd

Sentralt plasserte kilder Budstikka har snakket med mener at momsfaktureringen av Løvenskiolds heleide selskap Løvenskiold-Vækerø kan være et brudd både på momsloven, bokføringsloven og ligningsloven.

– Det er ikke adgang til å kreve momsfradrag for partistøtte, og heller ikke skattefradrag. I så fall har vi ikke bare å gjøre med en momssak, men også en skattesak. Og hvis man utsteder en faktura med uriktig innhold, så skal man vite at dette også er straffbart i seg selv.

Carl-Otto Løvenskiold presiserer til Budstikka at han ikke har ført bidraget som fradragsberettiget i sitt regskap.

Kan ikke si noe om eventuell anmeldelse

Mange spør seg nå hva Skatteetaten vil foreta seg med de mulige lovbruddene knyttet til Løvenskiolds kamuflerte Høyre-støtte.

Budstikka fikk mandag opplyst fra rettsavdelingen i Skatteetaten at saken – på generelt grunnlag – vil være ute av verden, hvis lokallaget utsteder kreditnotaer og Løvenskiold tilbakefører det utbetalte momsbeløpet.

Seksjonssjef Skimmeland presiserer overfor Budstikka tirsdag at opplysningene over var gitt som en generell faktaopplysning, og ikke som kommentar til denne konkrete saken.

– På generelt grunnlag må fakturautsteder utstede kreditnota og ny faktura, og mottager må tilbakeføre momsutbetalingen for at saken skal være korrekt avsluttet. Men vi kan ikke si noe om hvorvidt det i etterkant er aktuelt å gå til anmeldelse, uttaler Skimmeland.

Politiet og Økokrim avventer

Uttalelsen har konsekvenser for politiet og Økokrim, som opplyser til Budstikka mandag at de avventer skattemyndighetenes vurdering før de eventuelt starter etterforskning.

– Vi vil vente på hvordan skattemyndighetene vurderer dette, med mindre det skulle komme en anmeldelse, sier politiadvokat Hilde Langlo Breivik.

Når det gjelder forhold knyttet til skatt, avgifter og tilhørende bokføringsmessige forhold, vil Økokrims involvering i slike saker nær sagt alltid være initiert av en vurdering fra skattemyndighetene om hvorvidt slik mistanke foreligger, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng på generelt grunnlag.

Senterpartiet fikk bot

– Når skattemyndighetene anser at det foreligger mistanke om straffbare skatte- eller avgiftsunndragelser, foretar Økokrim en selvstendig vurdering av opplysningene. Så vurderes det om det er Økokrim eller det lokale politidistriktet som etterforsker saken.

Sist Nordeng hadde en sak om partistøtte i fanget, var da Senterpartiet fikk en bot på 200.000 kroner for brudd på bokføringsloven. Her var partistøtte på 700.000 kroner skjult via ni feilaktige fakturaer fra partiet til Eidsiva Energi og Troms Kraft.