Siden rettssaken mot Camilla Heggelund Hovd (46) startet i Gjøvik tingrett mandag 26. februar har Budstikka vært til stede i rettssal 101 og dekket hovedforhandlingene direkte.

Med unntak av vitneforklaringer med referatforbud (tiltaltes mor, foreldrepar med mobbehistorie) er innholdet, slik det er lagt frem i retten, blitt presentert for leserne fortløpende.

Mer enn 70 vitner har vært ført for retten. I tillegg har det vært lagt frem omfattende bevismateriale, i form av tekstmeldinger, bilder og dokumentasjon fra åstedet, journaler fra skole og helsevesen, samt beslaglagt materiale fra tiltaltes PC.

Tirsdag 15. mai faller dommen. Ved å klikke på linkene under, med forklaringer i parentes, har du mulighet til å sette deg nærmere inn i sakens detaljer.

Budstikka har også kommentert rettsaken fortløpende, ved rettskommentator Jorunn Stølan. Kommentarene om straffesaken finner du her.

 

DAG 1: Aktoratet og forsvaret holder sine innledningsforedrag, tiltaltes forklaring fra hovedforhandlingen i 2017 spilles av*

DAG 2: Tiltaltes første forsøk på å forklare seg

 

DAG 3: Sakkyndig vitne, Tore Julsrud Berg (t.v. i bildet) forklarer seg om diabetes, tiltalte forsøker å forklare seg igjen

DAG 4: Angelicas far, Vladislav Yaroshenko (bildet), forklarer seg. Tiltaltes nødanrop til AMK-sentralen spilles av, og AMK-operatøren som tok i mot samtalen forklarer seg. Et av de to første vitnene på stedet, en ambulansearbeider, avgir forklaring

 

DAG 5: Andre vitner som var på hytta 31.12.2015 - en ambulansearbeider, en brannmann, en ambulanselege, to medlemmer av Øystre Slidre kommunes kriseteam og en politibetjent, forklarer seg. Krimteknikerne Audun Kolstad og Geir Hansen i Kripos, samt Dag Einar Aas i Innlandet politidistrikt, forklarer seg om åstedsundersøkelsene. Rettsmedisiner Arne-Stray Pedersen (bildet) redegjør for obduksjonen av avdøde

 

DAG 6: Sakkyndig lydtekniker Truls Birkeland (bildet) undersøkselse av tiltaltes nødanrop til AMK-sentralen. Skoleledere fra Gullhaug, Lesterud og Mølladammen skolers forklarer seg

 

DAG 7: Foreldre til tidligere elever på Gullhaug skole (bildet) forklarer seg

 

DAG 8: Aktoratet leser opp tiltaltes (bildet) forklaring i fengslingsmøte. I tillegg blir de to politiavhørene av tiltalte, gjort i januar 2016, avspilt på video for retten

 

DAG 9: Foreldre til tidligere elever på Lesterud skole (bildet) forklarer seg

 

DAG 10: Mor til en elev som har gått på samme skole som Angelica forklarer seg på telefon, mobbeombud Bodil J. Houg, forfatter Jon Gangdal (bildet), en lege fra Oslo Univeritetssykehus (OUS) og Angelicas første fastlege forklarer seg for retten

 

DAG 11: Vitner fra helsevesenet -psykologispesialist Thomas Shjøthaug ved BUP Vest Vinderen (bildet), overlege Embjørg J. Wollen ved Drammen sykehus, overlege Vibecke Løvåsdal og psykiatrisk sykepleier Nina Hansteen ved BUPA i Drammen

 

DAG 12: To av Angelicas fastleger forklarer seg. Kripos-analytiker Randi Tveit (bildet) presenteter 600 tekstmeldinger, hovedsaklig mellom tiltalte og datteren

DAG 13: En svensk mobbe-forsker og en rekke av tiltaltes familiemedlemmer forklarer seg

 

DAG 14: Retten får høre opplesning av tiltaltes fars politiforklaring. En barnevernskonsulent i Bærum kommune, filmskaper Espen Wallin (bildet), og en privatperson som leide ut leilighet til tiltalte i Lommedalen forklarer seg. Det gjøre også skolerådgiver og to ansatte i barnevernet i Øystre Slidre kommune, samt rektor ved Øystre Slidre ungdomsskole. Retten får høre forklaring fra de to politimennene som oppsøkte tiltaltes hytte på Beitostølen på oppdrag fra barnevernet

DAG 15: Politibetjent Sondre Midtun om funn på tiltaltes telefon, Roy H. Arntsen i Kripos om tekstmeldinger, politibetjent Silje Høston om funn på beslaglagt pc, politibetjent Kari Landrø (bildet) om etterforskningen. En rekke beviser dokumenteres for retten

 

DAG 16: De rettsoppnevnte sakkyndige, Sigrid Bjørnelv og Finn Skårderud (anoreksi), samt Terje Tørrisen og Helge Haugerud (psykiatri, bildet) presenterer sine erklæringer. I tillegg blir det gjenstående beviser dokumentert for retten

 

DAG 17: Aktor Arne Ingvald Dymbe (bildet) holder sin prosedyre. Det samme gjør bistandsadvokat Marianne Stein, som representerer Angelicas far

DAG 18: Tiltaltes forsvarere, Aasmund O. Sandland og Ann Turid Bugge, holder sin prosedyre.

*Det ble forsøkt gjennomført en hovedforhandling i april 2017, men denne ble avbrutt etter at tiltalte fikk et illebefinnende, angivelig på grunn av sin diabetes-sykdom.