Saken oppdateres.

– Å ikke ta med Angelica til sykehus, er ikke vold i vanlig forstand. Tiltaltes handlemåte påfører Angelica store skader, lidelse og til slutt død. Det er et tankekors for aktoratet at forholdene kan rammes av straffebestemmelsen for fortsettlig drap.

Det sa aktor Arne Ingvald Dymbe, da han skulle overbevise retten om at det vil være riktig å dømme den tiltalte moren til fire års fengsel for grov mishandling. I henhold til norsk lov kan man dømmes for forsettlig drap dersom man foretar en handling vel vitende om at dødsfall er en overveiende sannsynlig konsekvens.

– Jeg mener en straff av fengsel i fire år er passende i vår sak, hvorav ett år gjøres betinget, med en prøvetid på to år, sa aktor, da han la ned påstand om straff.

Tiltalte nekter straffeskyld. Hennes forsvarere ville ikke kommentere aktoratets påstand om straff overfor pressen onsdag.

Aktor: – Overhodet ikke troverdig

Dymbe mener tiltaltes handlemåte synes å være et resultat av hennes «krenkbarhet og hennes synspunkter på at alle andre tar feil».

– Har hun malt seg opp i et hjørne? Er det ikke mulig for henne å krype til korset, og innse at hun tok feil? Det går ikke an å gi et eksakt svar på dette. Det er interessant å reflektere rundt i en sak som denne. Jeg tror personligheten og problemer knyttet til den har vært av stor betydning for hennes handlinger. Det er slik etter rettspraksis at avvik i personligheten får svært liten eller ingen betydning for straffeutmålingen, sier han.

FYLDIG REFERAT: Følg rettssaken direkte her

Han mener tiltaltes forklaring ikke kan vektlegges.

– Ifølge tiltaltes forklaringer til politiet var alt normalt mens de var på Beitostølen. Det kan umulig stemme sett i forhold til Angelicas helsesituasjon og står i sterk kontrast til tekstmeldingene tiltalte har sendt på nyttårsaften. Hennes forklaring fremstår overhodet ikke troverdig og kan ikke legges vekt på, sier Dymbe.

Flere uklarheter

I sluttprosedyren viste aktor også til vitneforklaringen fra lydtekniker Truls Birkeland, som uttalte i retten at man ikke hører lyd av hjerte- og lungeredning.

– Derimot hører man lyder som tyder på at tiltalte driver med andre ting som å åpne skuffer, dra glidelåser opp og ned. Det sto to ferdigpakkede bager på hytta da nødetatene kom, sier Dymbe.

Han viser til at tiltalte har sagt til et av vitnene at hun hadde pakket mens hun ventet på ambulansen, fordi de brukte så lang tid.

– Dette stemmer ikke dette i det hele tatt med at hun er i en krisesituasjon, sier aktor.

Alle bevis fremlagt i Valdres-saken

Før påske ble det satt punktum i Gjøvik tingrett for bevisføringen i rettssaken mot Camilla Heggelund Hovd (46) fra Lommedalen.

Da var de sakkyndiges konklusjoner klare: Angelicas liv kunne blitt reddet, og jentas mor kan straffes hvis hun blir funnet skyldig.

Overlege Sigrid Bjørnelv og psykiater Finn Skårderud ble oppnevnt som sakkyndige av retten, og bedt vurdere om Angelica Heggelunds (13) død kunne vært unngått ved behandling.

– Vår vurdering er klart ja. Hvis avdøde var blitt lagt inn på sykehus frivillig eller med tvang kunne døden vært unngått, sa overlege Sigrid Bjørnelv.

Hun utarbeidet sakkyndigerklæringen sammen med psykiater Finn Skårderud.

Kan straffes

Retten fikk også presentert sakkyndigerklæringen fra rettspsykiaterne Terje Tørrisen og Helge Haugerud. De vurderte bant annet om tiltalte var i en realitetsbristende tilstand med vrangforestillinger, forklarte Haugerud.

– Dette er særlig aktuelt når det kommer til hvordan hun har oppfattet avdødes helsetilstand i tiden forut for dødsfallet, sa han i sin forklaring.

– Hun har forklart at datteren var i god form på Beitostølen. Dette står i skarp kontrast til den ernæringsmessige tilstanden. Den siste uken før dødsfallet var datteren sengeliggende, og trengte hjelp for å komme seg opp av sengen, fortsatte Helge Haugerud i sin forklaring.

LES MER: Dette vet vi om oppholdet på Beitostølen

De sakkyndige har imidlertid ikke funnet noe av betydning for tiltaltes strafferettslige tilregnelighet. Det innebærer at hun kan straffes, dersom retten mener hun er skyldig i det hun er tiltalt for.

Det skal dommer Pål Prestesæter og de tre meddommerne ta stilling til etter de avsluttende prosedyrene, som finner sted 4. og 5. april.  Dommen er ventet å foreligge i uke 20.

200 konsultasjoner

Tre fastleger, åtte offentlige og private behandlingssteder, samt skolehelsetjenesten har vært involvert i oppfølgingen av Angelica Heggelunds spiseforstyrrelser mellom mars 2012 og nyttårsaften 2015.

Forsvarerne mener det viser at tiltalte har strukket seg langt for å sikre datteren helsehjelp.

– Datteren har vært på over 200 konsultasjoner. Det fremstår som direkte provoserende at det tragiske utfallet av sykdommen har resultert i en tiltale om mishandling, har forsvarer Sandland tidligere uttalt.

Aktoratet mener på sin side å ha bevist det stikk motsatte – at den tiltalte moren har unndratt datteren fra livsviktig behandling.

– Det har vært veldig mange henvendelser til ulike behandlingssteder fra tiltalte, men det har knapt ført til reell behandling i det hele tatt, sier aktor Arne Ingvald Dymbe.