Det kom frem da aktor Arne Ingvald Dymbe gjennomgikk erklæringen fra rettspsykiater Synne Sørheim. Hun foretok en vurdering av tiltaltes evne til å møte i retten og forklare seg, etter at rettssaken i fjor brått ble avbrutt.

LES OGSÅ: Mor og datter kan ha bodd i hver sin hytte

– Hun har vurdert at personlighetstrekk ved tiltalte oppfyller de generelle kriteriene for en personlighets- og adferdsforstyrrelse hos voksne, sa Dymbe og leste opp fra erklæringen:

Avvik

«Konsekvensen av et slikt avvik kommer tydeligst til uttrykk under emosjonelt press. Den aktuelle tiltalen utløser et slikt press for observanden, dog ikke mer enn for andre i tilsvarende situasjon».

Ifølge sakkyndigerklæringen kan personlighetsforstyrrelsen gi seg utslag i manipulering, krenkbarhet, samt «et oppmerksomhetssøkende og dramatiserende tilstandsbilde».

Sørheim mener retten må være forberedt på flere episoder med såkalt «maladaptiv adferd» - som enkelt forklart betyr sviktende eller forstyrret tilpasning til en gitt situasjon.

LES OGSÅ: Før rettssaken: Forsvarer ville bytte ut aktor

Avviser PTSD-diagnose

Kort tid før rettssaken utarbeidet psykologspesialist Atle Austad en rapport, som konkluderte med at tiltalte lider av posttraumatisk stresslidelse (PTSD). På grunn av dette mente Austad at tiltalte ikke var i stand til å gjennomføre hovedforhandlingen.

Rettspsykiaterne Terje Tørrisen og Helge Haugerud, som er oppnevnt av retten, mener moren ikke oppfyller kravene til PTSD.

– Det sentrale sett fra vår side er at traumekriteriet ikke er oppfylt. Det stilles krav til hva traumet kan være: En usedvanlig truende og katastrofal hendelse, eksempler som brukes er naturkatastrofer, krigshandlinger tortur, terrorisme, voldtekt eller andre alvorlige, kriminelle handlinger, uttalte Haugerud i retten.