14. mai ble Camilla Heggelund Hovd (46) dømt til tre års fengsel, for grov mishandling.

Datteren, Angelica Heggelund (13), døde av avmagring på en hytte i Valdres nyttårsaften 2015. Moren ble dømt for å ha unnlatt å skaffe datteren livsnødvendig helsehjelp.

SAMLESIDE: Les alt om dødsfallet i Valdres her

Forsvarer Aasmund O. Sandland opplyste at dommen ville bli anket samme dag som rettsavgjørelsen forelå.

Nå er det klart at Eidsivating lagmannsrett tar sikte på å starte ankesaken midtveis i januar 2019. Budstikka får opplyst at det er satt av fem uker til saken fra 14. januar. Den er imidlertid ikke formelt berammet, så det kan fremdeles skje endringer.

SAMLESIDE: Les alle kommentarene i Valdres-saken

Ingen jury

Det er ikke en jury som skal ta stilling til om den tiltalte moren er skyldig i samsvar med tiltalen.

SAMLESIDE: Dag for dag i Gjøvik tingrett

Skyldspørsmålet vil avgjøres av en meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere. Etter juryordningen ble opphevet fra 1. januar 2018, skal også lagmannsretten begrunne dommen. Tidligere svarte de ti jurymedlemmene kun «ja» eller «nei» til spørsmål om skyld, uten å gi noen begrunnelse.