Det var NRK som først meldte om at landets øverste domstol skal vurdere lagmannsrettens dom.

– Vi er fornøyde med at Høyesterett fremmer vår anke over straffutmålingen, sier førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, som var aktor i saken.

Han opplyser at foreløpig ikke er satt noen dato for når saken kommer opp.

Mener lagmannsretten bommet

14. februar dømte Eidsivating lagmannsrett Camilla Heggelund (47) til åtte måneders betinget fengsel for grov mishandling av datteren Angelica Heggelund (13).

Dommen betyr at moren fra Lommedalen i utgangspunktet slipper å sone fengsel. Forsvarer Aasmund O. Sandland karakteriserte avgjørelsen som «en dom å leve godt med».

De anket likevel dommen, da de mente at lagmannsretten har anvendt loven feil. Både denne, samt forsvarernes anke om erstatningssummen som ble utmålt til Angelicas far, vil bli fremmet for Høyesterett.

Behandler aktoratets anke

Påtalemyndigheten mener på sin side moren slapp for billig unna, og anket dommen på bakgrunn av straffutmålingen. Også aktoratets anke vil bli fremmet for Høyesterett.

– Å ikke ta med Angelica til sykehus, er ikke vold i vanlig forstand. Det er indirekte påføring av skader fysisk og psykisk. Tiltaltes handlemåte påfører Angelica store skader, lidelse og til slutt død, uttalte Arne Ingvald Dymbe i sin prosedyre til Eidsivating lagmannsrett.

Dødsfallet i Valdres

  • Angelica Heggelund (13) døde av avmagring på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015.
  • Hennes mor, Camilla Heggelund, ble få dager etter siktet for grov mishandling, og senere tiltalt. Hun har hele tiden nektet straffskyld.
  • 14. mai 2018 ble 47-åringen fra Lommedalen dømt til tre års fengsel, for grov mishandling. Hun anket dommen umiddelbart.
  • Ankesaken startet i Eidsivating lagmannsrett på Hamar, tirsdag 15. januar.
  • 14. februar ble Heggelund delvis frikjent av lagmannsretten, men kjent skyldig i grov mishandling av datteren. Lagmannsretten dømte henne til åtte måneders betinget fengsel.
  • 22. februar anket påtalemyndigheten saken til Høyesterett.

For at landets øverste rettsinstans skal prøve en avgjørelse fra lagmannsretten, må ankeutvalget  vurdere at det foreligger forhold av prinsipiell betydning utover den foreliggende sak.

Ankeutvalget består av tre av Høyesteretts dommere. De fatter sin avgjørelse på grunnlag av saksdokumentene.

SAMLESIDE: Les alt om Valdres-saken