I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 foreslås det å utsette oppstart av nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen. Det er et dristig valg som kan få katastrofale utfall.

Oslofjordtunnelen er Norges mest stengte tunnel, noe som dermed også gjør den til en av landets mest omtalte tunneler.

Stadig hører vi trafikkmeldinger om at tunnelen er stengt eller åpnet igjen. Et nytt tunnelløp har derfor vært etterlengtet lenge.

Tunnelen er en viktig forbindelse for trafikken mellom de to sidene av Drøbaksundet og har blitt en viktig del av veinettet i regionen.

De stadige stengningene av Oslofjorden har nesten blitt parodiske. Det er imidlertid en alvorlig side ved dette. Vi har dessverre mange dyrekjøpte erfaringer om hvor ille det kan gå når det oppstår ulykker i en tunnel, og man skulle formode at statsråden la det til grunn for trafikksikkerheten for de cirka 10.000 bilene og lastebilene som daglig ferdes gjennom tunnelen.

I 2007 kom en ny tunnelforskrift, som slår fast at tunneler som er lengre enn 500 meter, skal ha rømningsveier ut i dagen for hver 250. meter. Med andre ord – tunnelen er per definisjon ulovlig, og det har dermed blitt sett på som en prioritert oppgave å bygge et nytt tunnelløp parallelt med det eksisterende med tverrforbindelse mellom løpene.

Da kan det ene løpet brukes som rømningsvei ved hendelser i det andre løpet, og behovet for de stadige stengningene, blir mindre.

Alle forstår at regjeringen med bakgrunn i den spesielle situasjonen med inflasjon og renteøkning må foreta visse prioriteringer. Men denne prioriteringen er ikke god – den er dristig, farlig og potensielt katastrofal.