Nå starter pilotprosjektet for et triveligere Bekkestua sentrum med stenging av Gamle Ringeriksvei, et prosjekt som jeg i utgangspunktet stiller meg absolutt positiv til.

Pilotprosjektet skal kartlegge de trafikale konsekvenser av å stenge ned Gamle Ringeriksvei mellom Bærumsveien og Bekkestuveien.

I forprosjektet har innfartsårene til Bekkestua vært del av utredningen, med trafikktellinger, antall syklister med mer.

Det jeg derimot stiller meg undrende til, er hvorfor de andre sentrumsnære veier ikke har vært del av denne utredningen, altså veier neste ledd ut fra Bekkestua.

Er prosjektet sikre på at nedstenging av Bekkestua ikke vil medføre negative konsekvenser for disse boligveiene?

For meg er det relativt sikkert at beboere i boligveiene neste ledd ut fra Bekkestua vil kunne kjenne på kroppen og oppleve økt grad av trafikk som følge av nedstengingen på Bekkestua.

Jeg antar for eksempel at Haukeveien og Øygardveien sterkt vil merke økt trafikalt press der trafikanter traverserer over til Øygardveien fra Nadderudveien for å komme frem til sitt mål.

Øygardveien er en typisk «Bærums-vei» der den med 40 km/t fartsgrense og fartshumper til tross opplever store mengder biler ofte med (antatt) fart over dagens fartsgrense slik det er i dag.

Burde ikke konsekvensene for trafikkbildet inkludere flere veier i Bekkestuas umiddelbare nærhet?

Jeg håper at omliggende trafikkårer inkluderes i evalueringen av dette pilotprosjektet, slik at et triveligere Bekkestua sentrum ikke går på bekostning av beboeres og skolebarns sikkerhet i de omliggende veier.