#77 Henrik Vister (38) Asker

Jeg er nok litt lensmannstypen.

Lite er bedre enn å løse de minste sakene for folk. Å oppklare et sykkeltyveri fordi vi har god lokalkunnskap og flinke ansatte her på Asker politistasjon er like gøy som å ta de store sakene.

Jeg kommer fra Bleiker, og var utdannet politi i 2006. Vi bodde noen år i Oslo, og jeg funderte på om jeg ville vinke på kjentfolk hele dagen i Asker, men Asker har vokst veldig de siste årene!

LES OGSÅ:120 år med lokalt fokus

Det har ikke vært noen utfordringer med å jobbe og bo på samme sted. Jeg har heller sett det som en fordel at jeg kommer fra og bor i Asker. Det gjør at jeg kjenner bygdas historie samt at jeg daglig, eller via andre, ser og hører hva som rører seg i Asker.

Brobyggerrollen er viktig. Det er politistasjonssjefen som har kontakten med ordfører og rådmann, men det er jeg som er kontaktpunktet i hverdagen mellom politiet og rusinstitusjonene, psykiatrien og andre aktører. Da er det en fordel å ha et kontaktnett, og å ha tillit. Mye kan løses ved at vi snakker sammen. Hvis en institusjon har en beboer som er litt utfordrende kan en telefon gjøre at vi er litt oftere til stede. Det kan være nok.

Jobben min som politioverbetjent i politifaglig stab, Asker, betyr også at jeg har ansvaret for, i samarbeid med arrangør, å planlegge sikkerheten og beredskapen til Hvalstrandfestivalen, 17. mai og Tour of Norway.