I går vedtok politikerne i fylkestinget ny struktur for de videregående skolene i Akershus for å sikre plasser nok til stadig flere elever.

Dermed er rammen og visjonen for nye Rud videregående skole spikret: Giganten på Rud blir den største skolen i Asker og Bærum – med plass til 1.300 elever når skolen åpner i ny drakt om fem år.

Rud blir hovedarena for yrkesfag i Vest-regionen. Og fylkets største innen musikk, dans og drama. Alle idrettstilbudene på videregående trinn i Bærum samles etter planen her. Skolen får også ansvar i regionen for voksenopplæring og fagskole.

– Visjonen er at skolen skal være en kultur- og yrkesarena med tett samarbeid med samfunnet rundt. Kombinasjonen er fantastisk spennende, sier Ingunn Nordvold, prosjektdirektør for framtidens skolestruktur i Akershus fylkeskommune. Det er fylket sentralt som har ansvar for utvikling og utbygging av de videregående skolene.

Nybygg: Mye av dagens Rud-lokaler skal rives og erstattes av nye, mer kompakte bygg. Ill: LMR arkitekter
Nybygg: Mye av dagens Rud-lokaler skal rives og erstattes av nye, mer kompakte bygg. Ill: LMR arkitekter

LES OGSÅ: Slik skal 300 flere Eikeli-elever få plass

– Nedslitt og uhensiktsmessig

Nå er fylket, skolen og arkitekter i gang med å definere hva slags lokaler Rud trenger for fremtiden. Det gir grunnlag for byggeplanen som skal til politisk behandling i 2018.

– Lokalene vi har i dag er nedslitt og uhensiktsmessige. Her er et stort behov for fornying, sier Rud-rektor Lill Harriet Koi.

Det det meste av dagens Rud skal rives. Blant annet skal hele yrkesfagblokka langs Hauger skolevei bort. Tanken er å samle bygningsmassen sørvest på tomten.

Selv om elevtallet skal dobles om fem år, planlegges den nye skolen mindre: Dagens areal på nær 26.000 kvadrat skal etter planen krympes kraftig.

– Dagens bygg er lite arealeffektivt, forklarer Nordvold. Nybygget kan få opp til fem etasjer.

– Vi ønsker oss en mer kompakt bygning enn dagens fløyer. Nå rekker jo elevene knapt å gå til kantina før friminuttet er over, sier Koi, som allerede har ført opp grupperom og arbeidsrom på ønskelisten – i tillegg til dansesaler, auditorium og øvingsrom.

STORE PLANER: Rud-rektor Lill Harriet Koi (t.v.) og fylkesdirektør Ingrunn Nordvold er i full gang med å forme den nye skolegiganten på Rud. Bygging starter etter planen i 2020.
STORE PLANER: Rud-rektor Lill Harriet Koi (t.v.) og fylkesdirektør Ingrunn Nordvold er i full gang med å forme den nye skolegiganten på Rud. Bygging starter etter planen i 2020.(FOTO: )

LES OGSÅ: Rektorbytte på Nesbru

Dansesaler og øvingsrom

Et premiss for nye Rud er at bygget skal være en ressurs for lokalsamfunnet utenfor skoletid, særlig for frivillig kulturliv.

Rud-rektoren peker på at det å ha Bærum idrettspark som nabo er et godt utgangspunkt for idrettsfagene som er tenkt hit. Moderne verkstedhaller for yrkesfag skal designes for et tettere samarbeid med næringslivet.

– Jeg tror flere elever vil søke yrkesfag når nye Rud står ferdig, sier Koi.

Ombyggingen skal settes i gang i 2020, først ut er bygging på dagens fotballbane. Samtidig skal skolen drives for fullt.

– Det er klart det blir krevende. Men vi skal få det til, sier Lill Harriet Koi.

LES OGSÅ: – Rud er en talentfabrikk

Rud videregående skole

715 elever går på Rud vgs i dag.

1.300 elever skal gå på Rud når skolen er ferdig ombygd i 2022. Skolen er regulert for utvidelse til 2.100 elever.

Rud vgs sto ferdig i 1972, slik vi kjenner den i dag. Riving og ombygging skal starte i 2020. Nye Rud vgs skal stå ferdig til skolestart i 2022.

Rud vgs skal ha et bredt tilbud innen yrkesfag og studieforberedende fag. Her blir: helse- og oppvekstfag, elektro, teknikk og industriell produksjon, design og håndverk. Her kommer regionens eneste tilbudet innen musikk, dans og drama. Alle idrettstilbud på videregående trinn i Bærum samles her. Skolen får ansvar for regionens voksenopplæring og fagskole.

Antallet vgs-elever i Asker og Bærum ventes å øke fra 7.200 til 9.800 i 2030.

Her kan du lese flere Rud-nyheter fra Budstikka