Alle kan oppleve å møte veggen, gå inn i depresjon eller føle angst når livssituasjonen endrer seg. Da skal psykisk helsetjeneste være der for deg når du tar kontakt. Dessverre er tilbudet blitt svekket etter at døgntilbudet på Bjørnegård forsvant. Det bekymrer Bærum Arbeiderparti.

Bærum kommune har i flere år hatt et godt lavterskeltilbud med trygghetsplasser ved Bjørnegård ressurssenter for dem som trenger opphold noen døgn, få hjelp av fagpersoner og oppleve positiv sosial kontakt i hyggelige og trygge omgivelser. Dessverre er døgntilbudet nedlagt, og Arbeiderpartiet mener at alternativet ikke fyller samme funksjon. Vi skjønner savnet til dem som kunne bruke tilbudet på Bjørnegård.

Les flere innlegg på budstikka.no/debatt

Bærum kommune har tilbud om flere lavterskeltilbud innen psykisk helse. Den nye «mestringsplassen» ved Rudsdalen bo- og behandlingssenter KAD er ment å være et alternativ til trygghetsplassene. KAD (kommunalt akutt døgntilbud) har mottaksplasser og skal ta imot utskrivningsklare pasienter, og vil utvilsomt fylle viktige funksjoner. Det er godt helsefaglig bemannet. Men for dem som følte seg hjemme og var takknemlig for miljøet på Bjørnegård, er et sykehuspreget sted ikke det rette. Tilbudet var en god livbøye når livet butter og man er i psykisk ubalanse. Brukerne fikk støtte og samtaler etter behov, tilgang på gode måltider som de kunne hjelpe til å lage, og et sosialt fellesskap med alle som kom innom på dagtid. Rudsdalen har ikke de samme mulighetene i en slik sammenheng.

Bjørnegård aktivitetshus er fremdeles et hyggelig sted i gammel stil der mange kan møtes til sosiale aktiviteter og møte dyktig personale på dagtid. Men vi savner de gode døgnplassene. Gjenåpning eller etablering av trygghetsplasser vil være kjærkomment for dem som trenger det. Arbeiderpartiet mener det vil være et viktig tilskudd i det totale tilbudet innen psykisk helse som må være satsingsområde fremover.