Veien fra ord til handling har vært lang. Nå skjer det noe som også har skapt positiv oppmerksomhet i Norsk Lektorlag. Utdanningsforbundet er mer reservert. Regjeringen har lansert en pilot der den vil ha 200 lærerspesialister i realfag og norsk.

En av de kommunene som nå får anledning til delta i piloten og teste ordningen med lærerspesialister, er Bærum kommune. Piloten, som er lansert av undervisningsminister Torbjørn Røe Isaksen, skal gi grunnlag for å utvikle nye karriereveier for lærere som ønsker profesjonell videreutvikling uten å gå over i administrative stillinger.

Formålet er at dyktige lærere skal kunne gå en faglig karrierevei, men samtidig ha undervisning som sin hovedoppgave. Opplegget er et ledd i strategien om å utvikle et skikkelig lærerløft. Bærum får fem av de stillingene som i prosjektperioden delfinansieres av staten. De lærerne som skal arbeide som spesialister, får hver et lønnspåslag på 48.000 kroner.

Det er virkelig et fremskritt at lærere ikke må bytte kateter med skrivebord for å få lønn og anerkjennelse. Nå er det faglig dyktighet som gjelder. I tillegg til å være en betydelig stimulans til dyktige lærere, slipper vi å oppleve at de beste lærerkreftene forsvinner til administrative stillinger. Det er godt for elevene og lærerne – og for samfunnet rundt.

Bærum har gjennom en årrekke viet skolen stor oppmerksomhet. Årlig viser også nasjonale prøver at kommunen lykkes med undervisningsopplegg som gir gode resultater. Først og fremst er det i klasserommene grunnlaget for resultatene legges.

Politikere av ulik farge har ønsket seg kunnskapsskolen. Men fint lite har skjedd de siste årene. Dette har skapt frustrasjon og sinne hos lærere landet rundt. Utspillet og piloten som nå settes i gang, er en utstrakt hånd til lærere. Vi er sikre på at prosjektet, som skal gå over to år, er en forsmak på det som kommer. Utvikling og dyktiggjøring av lærere er det viktigste svaret på den store oppgaven det er å bygge kunnskapssamfunnet nå som oljen er i ferd med å ta slutt.

I første omgang er det noen få lærere som vil oppleve at status og anerkjennelse forandres. De som ønsker, skal kunne søke på de få stillingene som oppgraderes. Både arbeidsgiver og tillitsvalgte skal delta i utvelgelsesprosessen. Det endelige ansvaret for tilsetting ligger hos arbeidsgiver.

Les flere meninger her

Det er et spennende prosjekt Bærum er blitt en del av. Kommunen har mange dyktige lærere. Nå får enkelte av dem muligheten til å vise seg frem litt ekstra.

Dette er Budstikkas lederartikkel fredag 27. mars 2015.