Protester mot boligblokker ved Askerelva

SETT SYDOVER: Her planlegges tre blokker med til sammen 36 leiligheter. Næringsbygget på bildet vil bli revet om planene går gjennom. Jan Häusler i Naturvernforbundet har protestert.

SETT SYDOVER: Her planlegges tre blokker med til sammen 36 leiligheter. Næringsbygget på bildet vil bli revet om planene går gjennom. Jan Häusler i Naturvernforbundet har protestert. Foto:

Næringsbygget som i dag huser bl.a. veterinær og gatekjøkken, vil bli revet om planene går gjennom hos Fylkesmannen.

DEL

De 36 leilighetene er tenkt fordelt på tre blokker, på opptil fem etasjer. Adressen er Semsveien 51 og 55, som ligger rett nedenfor Asker bo- og omsorgssenter i Kattugledalen (det tidligere fødehjemmet). På tomten står det i dag et eldre næringsbygg, der det nå er bl.a. et gatekjøkken og et dyrlegekontor.

Asker kommune har gitt grønt lys for planene, utarbeidet av Felix Arkitekter i Oslo for to grunneierne. Kommunen stiller imidlertid noen klare krav, bl.a. at utbygger må bekoste turvei langs Askerelva, som ligger rett bak de tre blokkene. Det er også ønskelig at bekken som i dag renner langs Semsveien og deretter inn i rør, åpnes og blir en del av utearealet.

Klager

Både Naturvernforbundet og Asker Elveforum har kommet med innsigelser. Saken ligger derfor hos Fylkesmannen, som er klageinstans. Asker Elveforum, som jobber for å ta vare på Askers elver og vassdrag, er bekymret for elvens kantsone.

TRE BLOKKER: Semsveien til venstre og Askerelva til høyre. Den grå feltet mellom elven og byggene er turvei, noe Asker kommune krever at utbygger skal få på plass. ILLUSTRASJON: FELIX ARKITEKTER

TRE BLOKKER: Semsveien til venstre og Askerelva til høyre. Den grå feltet mellom elven og byggene er turvei, noe Asker kommune krever at utbygger skal få på plass. ILLUSTRASJON: FELIX ARKITEKTER

Foreningen har foreslått å droppe bygging av den sørligste av boligblokkene, uten at antall leiligheter reduseres.

– Det er lagt opp til en sone på 10 meter mellom blokkene og elvekanten. Et forhøyet inngangsparti vil imidlertid ta fem-seks meter av denne sonen, sier leder Unn Orstein.

Hun viser til vannressursloven, som krever en vegetasjonssone langs vassdrag som levested for planter og dyr.

Frykter liten plass

Leder Jan Häusler i Naturvernforbundet i Asker uttrykker misnøye 10 meters avstand fra elvekanten til nærmeste bygg når det kommer en turvei mellom.

– Da blir det liten plass til trær og annen vegetasjon. På generelt grunnlag synes vi at aktuell reguleringsplan tar for lite hensyn til elven, naturmangfold og elvekanten. Askerelva er en grønn lunge som er viktig for fisk, fugler og andre dyr, og elven vil komme under press fremover, bl.a. nede ved Føyka, mener Häusler.

ELVEVERN: Naturverne er bekymret for fremtiden til Askerelva, som her renner delvis under is.

ELVEVERN: Naturverne er bekymret for fremtiden til Askerelva, som her renner delvis under is. Foto:

Han erkjenner imidlertid at arealet slik det fremstår i dag, ikke er spesielt innbydende. Häusler mener imidlertid at kommunen burde stilt krav til opprydding.

Turvei

Erling Guderud er seksjonsleder for plan i Asker kommune. Han sier at turveien er tenkt bare bak byggene i Semsveien 51-55.

– Nordover er det allerede sti langs elven. Sørover, mot sentrum, er det allerede eksisterende gang- og sykkelvei som går delvis langs elven, delvis langs Semsveien, sier Guderud.

Han antar at Fylkesmannens avgjørelse i saken vil foreligge om ca. seks måneder.

Sinisa Lecic er sivilarkitekt i Felix Arkitekter og ønsker ikke å kommentere spørsmål om innsigelser. Han viser til brev sendt som sakspapirer. Der står det bl.a. at det er lite igjen av opprinnelig elvekant, fordi den er fylt ut med grus, betong og asfalt.

– En stor del av prosjektet vil være å regenerere elvekanten og gjøre den bevaringsverdig, står det i ett av brevene.

Felix Arkitekter mener biologisk mangfold ikke vil rammes.

Artikkeltags