Tillit mellom partene i arbeidslivet, gode og trygge arbeidsplasser og et næringsliv som har forutsigbare og hensiktsmessige rammebetingelser, er selve grunnlaget for Norges rikdom.

De fleste arbeidsgivere vet at et godt arbeidsmiljø er viktig for høy verdiskaping. Ingen seriøse bedrifter ønsker seg et useriøst arbeidsliv. Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping vil vi alle til livs.

Les også

Bekymringsfullt at Arbeidstilsynet sjelden politianmelder

Likevel mener regjeringen det er behov for «storrengjøring» i arbeidslivet.

Nye regler for innleie av arbeidskraft og bemanningsbransjen fører til at virksomheter i byggebransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fra 1. april får forbud mot å leie inn arbeidskraft.

Adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter blir opphevet. Unntatt fra dette er bedrifter som har en tariffavtale med fagforening med minst 10.000 medlemmer.

Viken Høyre er bekymret for hva de nye reglene betyr for vårt område, herunder pressområder som Asker og Bærum.

Bekymring for bedriftene, prosjektfremdrift, økonomi og leveranser er opplagt, men reglene skaper også andre utfordringer.

Mange arbeidstagere går nå fra å være fast ansatt i et bemanningsselskap med full lønn (også mellom oppdrag) til midlertidig ansatt i bedriftene. Eller fast ansatt i bedrift og permittert når bedriften har lavere aktivitet.

Les også

Det seriøse arbeidslivet må styrkes

Det er neppe bedre enn å være fast ansatt i et seriøst bemanningsbyrå. Jobbtrygghet blir svekket, og arbeidsgiveres mulighet til å bygge god bedriftskultur blir dårligere.

Det er stor mangel på arbeidskraft i Norge. Samtidig står over 250.000 nordmenn i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet.

Da blir det merkelig å stramme inn på mulighetene bedriftene har for å få tak i folk – og muligheten for folk å få jobb.

Bemanningsbransjen gir mange, særlig unge, en mulighet til å prøve seg i arbeidslivet. 40 prosent av de som fikk jobb gjennom bemanningsbransjen i 2021, kom fra arbeidsledighet.

Bemanningsbransjen tar dessuten et stort ansvar i inkluderingsdugnaden som vi alle vet er så viktig. Totalt fikk 75.000 personer en fot innenfor arbeidslivet takket være bemanningsbransjen i 2021. Det er godt jobbet!

En fersk rapport fra Arbeidstilsynet viser at utviklingen i bemanningsbransjen har vært positiv siden 2019, da Regjeringen Solberg innførte regler om lønn mellom oppdrag og tak på hvor mange som kan være innleid.

Les også

Sendrektig kamp mot arbeidslivskrim

Den rødgrønne regjeringen lytter ikke til Arbeidstilsynet eller næringsliv. Nye regler innføres før virkning av tidligere innførte regler er evaluert. Samfunnsøkonomisk analyse er ikke gjennomført.

Dessverre fører regjeringens iver etter å regulere og tekkes fagforeningene til at storrengjøring igangsettes uten at behovet er tilstrekkelig klarlagt.

Innsatsen burde i stedet vært rettet mot det fåtallet av næringslivets aktører som er kriminelle og ikke følger reglene.

Lovlydige og gode arbeidsgivere må få lov til å drive sin virksomhet uten unødvendige begrensninger. Seriøst norsk arbeidsliv trenger også fleksibilitet. Ta heller storrengjøring der det trengs.