Bærum Arbeiderparti er bekymret for det økende utenforskapet blant unge mennesker, og vi er beredt til gjøre noe med det.

Innbyggerne i Bærum har den høyeste gjennomsnittsinntekten og det høyeste utdanningsnivået i Norge.

Rent statistisk sett skulle man da forvente at vi er innbyggere i en kommune hvor barn og unge gjennomfører sin utdanning og får seg en trygg og god jobb.

Statistikk fra Nav viser imidlertid en urovekkende virkelighet når det gjelder ungt utenforskap.

For ifølge Nav sto i 2021 20 prosent av unge mennesker i alderen 20–29 år i Bærum utenfor utdanning og utenfor arbeidslivet.

2.455 unge mennesker med livet foran seg – helt uten noe fast å gå til hver dag.

Av disse 2.455 mottok 636 en eller annen trygdeytelse, mens de resterende 1.819 mottok ingenting.

Les også

Bærum kommune – en inkluderende arbeidsgiver

Hvem er de? Hvordan har de det? Hvordan er deres hverdag, deres helse, deres mening med livet?

Hvordan har storfamilien deres det? Hvem taler deres sak? Hvor kan de søke hjelp og støtte for å skape en endring?

Jo, noen av dem reiser kanskje jorda rundt eller studerer i utlandet finansiert av familien, men én av fem, dere: Det er altfor mange av dem som kjenner på et unødvendig utenforskap.

Kan vi virkelig fortsette å snakke om at alt er så bra i Bærum når én av fem unge voksne i sitt livs vår sliter så mye at de ikke er en del av det ordinære samfunnslivet med jobb og utdanning?

Barn og unge er vårt arvesølv. Arbeiderpartiet er opptatt av tidlig innsats og at utenforskap må forebygges og avdekkes i barnehager, skoler og SFO. Barn og unge som sliter, skal raskt og enkelt få hjelp når de henvender seg til skolehelsetjenesten, fastlege, helsestasjon for unge og innen psykiske helsetjenester.

Psykisk helsehjelp skal være lett og raskt tilgjengelig for alle på kommunenivå uten henvisning.

Vi vil styrke arbeidet med gode møteplasser i lokalmiljøene og fritidsklubber for uorganisert ungdom. Og vi vil styrke eksisterende lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus.

Befolkningen vår er aldrende, og vi går tomme for hender i arbeidslivet før vi går tomme for penger.

Vi er derfor avhengig av at alle som kan og vil jobbe får anledning til det, og Arbeiderpartiet vil øke innsatsen for å få flere unge fra utenforskap og inn i innenforskapet.

Les også

Bærum kan bedre

Derfor foreslo også Arbeiderpartiet høsten 2022 å øke bevilgningene til Ung i jobb, kommunens beste virkemiddel for å få unge ut i arbeidslivet.

Det ønsket dessverre ikke de borgerlige flertallspartiene å støtte.

Norge og Bærum har et skrikende behov for arbeidskraft. Bærum har en stor og flott gjeng unge mennesker klare til dyst. De trenger bare litt hjelp og veiledning på veien.

Den hjelpen vil vi i Arbeiderpartiet gi ved å bevilge penger til tiltak som får flere over fra utenforskap og inn i utdanning og arbeid.