– Jeg regner med at det stjeles i butikken hver dag, sier daglig leder Erik Boye hos Rema 1000 på Billingstad.

Imidlertid anslår Boye at han og kollegene kun tar kunder som stjeler på fersken en til to ganger i uka. Og da er det ingen nåde, butikken anmelder alle som tas for nasking og tyveri.

– De som blir tatt sier unnskyld og er lei seg, forteller Boye.

Han blir bekymret når det er barn og ungdommer som stjeler. Som oftest er det en sjokolade, smågodt eller noe annet småtteri de med viten og vilje dropper å betale for.

– Jeg har vært i forliksrådet et par ganger for å ta en alvorsprat. Dette er gutte- og jentestreker som ikke er akseptable, sier Boye.

Utfordres av venner

Politioverbetjent Ole Magnus Jensen, avdelingsleder for kriminalitetsforebyggende seksjon i Oslo politidistrikt Enhet vest, bekrefter at det er såkalte vinningsforhold som utgjør mengden av anmeldelsene blant barn og ungdom.

– Først og fremst er det butikktyverier, alt fra sjokolade og brus i dagligvarebutikken til sportsutstyr og elektronikk. Dette er ikke noe unormalt sammenlignet med tidligere, sier Jensen.

Han forteller at det er «like mange grunner til tyveriene som antall hendelser».

– Vi får høre om alt fra at man er utfordret av venner til at man har glemt lommeboka, men likevel vil ha noe i butikken.

Tall fra politiet viser at anmeldelsene som oftest kommer fra butikker på kjøpesentrene, og at det stjeles i den kommunen man bor i.

For Askers del har det vært en markant økning i antall anmeldelser for gutter i alderen 15 til 17 år (se tabell). Nedgangen har vært blant de yngste jentene. I Bærum er det motsatt, der er det gutter i alderen 10 til 14 som står for det største oppsvinget i antall anmeldelser. De eldre guttene har færre saker enn året før.

Hvorfor fordelingen på kjønn og antall anmeldelser er som den er, tilskrives i stor grad naturlige variasjoner i årskullene.

«I tillegg er det tydelig at det skjer noe i overgangen fra barne- til ungdomsskole når man ser nærmere på årskull», står det i årsrapporten fra Samordning av Lokale Rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT).

Mer enn tyveri

Jensen er tydelig på at de relative kriminalitetstallene i Asker og Bærum er lave, sammenlignet med for eksempel Oslo.

– Det er godt samarbeid på tvers mellom kommunene og politiet. Vi klarer å identifisere problemene sammen før de blir for store.

Jensen legger også til at kriminalstatistikken kun er «den ene siden av arket».

– Det er vel så interessant å sammenfatte disse tallene med Ungdata-undersøkelsen, da får vi virkelig se hvor skoen trykker, mener han.

Jensen er også opptatt av å ikke skremme for mye, men kommer likevel med en advarende pekefinger til barn og foresatte.

– Tyveri er et normbrudd og starten på noe. Det gjør også at terskelen blir lavere for å gjøre det igjen. Et tyveri kan være symptom på noe annet enn å bare ville ha en sjokolade, sier han.

Antall anmeldelser med gjerningssted i Asker


2017 2018 2019 2020 2021

Jenter 10-14 år

12 31 46 44 28

Gutter 10-14 år

54 30 38 40 41

Jenter 15-17 år

6 21 38 28 28

Gutter 15-17 år

91 106 168 113 156
TOTALT 163 188 290 225 253

Kilde: Politiet

Antall anmeldelser med gjerningssted i Bærum


2017 2018 2019 2020 2021

Jenter 10-14 år

13 32 37 26 28

Gutter 10-14 år

42 38 47 43 75

Jenter 15-17 år

34 17 58 37 43

Gutter 15-17 år

102 109 190 88 71
TOTALT 191 196 332 194 217

Kilde: Politiet