Fra kjente artister på scenen i Kulturhuset til nervepirrende kamper om poeng og plasseringer på Føyka og i Askerhallen. Det er bare en liten hake ved disse arrangementene, de savner ungdom som tilskuere.

Nå lanseres igjen ideen om et Ungdomskort. Det er en del av kulturmeldingen som nå er ute på høring.

Les: Børster støv av ungdomskort

Forrige gang et lignende kort ble lansert, gikk det galt. I 2007 var flere redd et slikt kort ville få stempelet «fattigmannskort».

Tilnærmingen er derfor en annen denne gang. Målet er at ungdommen skal bli kjent med kulturen som tilbys i kommunen – til en rimelig pris.

En hyggelig tanke, og et godt formål. Vi ser gjerne at unge mennesker fyller benkeradene i kulturhuset.

Vi ønsker også at de benytter svømmehallene, bibliotekene, kinoen og idrettsarrangementene, for å nevne noe av det ungdommen inviteres til å delta på.

Politikerne i Asker vil nok være genuint interessert i å stimulere unge til å bruke kommunen enda mer enn i dag. Og da kan veien om et kort, som gir rabatterte priser, kanskje være riktig.

Men om det bare skal gjelde et begrenset antall kulturarrangementer, eller gi et bredere tilbud, bør diskuteres. I utgangspunktet legges det opp til et rent kulturkort. Venstre har lansert Askerkortet, som skal være et fordelskort for alle «normale aktiviteter».

Vi tror Venstre denne gangen er nærmere en god modell, enn selve høringsutkastet, når det gjelder innholdet i kortet.

Bibliotekene bør åpenbart med i et kort med et utvidet kulturbegrep. Likeså svømme- og badeanleggene i kommunen.

At Kulturhusets ulike tilbud legges inn i kortet, tar vi for gitt. Antagelig hører også kinoen inn i kortet. Ofte gir kinobesøk gode og positive impulser. Og så bidrar film til meningsbrytning blant de unge.

Vi vil gjerne at også idretten får sin plass i kortet. Dersom vi ikke skal konsumere all idrett via fjernsynsskjermer, må ungdom få føle at de store opplevelsene er det bedre å være tilskuer til enn å lese om på Facebook og se på TV.

Kanskje bør det også vurderes om en alkoholfri kafé bør finnes i tilbudet?

Viktigst med et nytt ungdomskort er at det bygger lokal identitet og patriotisme. Gode opplevelser i ungdomsårene sitter i, og kan være solid ballast når nye faser i livet dukker opp.

Et ungdomskort bør gi de samme fordeler for all ungdom. Det bør subsidieres slik at kultur, idrettslag, kinoer og kafeer gir ungdommen en reell mulighet til å bli bedre kjent med kommunen sin.

Dette er Budstikkas lederartikkel onsdag 8. april 2015.