Bjørn Westbye, Selma Schøyen Løkke, Haakon Slang-Sundsetvik, Elias Aaere, Ingjerd Erika Eid Skjerven og Jesper Strøm, alle ledere og nestledere i medvirkningsorganene for ungdom i Viken innleder deres innlegg fra 12. februar med  "det er kun ungdom selv som vet hvordan det er å være ungdom i dag".

På vegne av alle 13 ungdomskandidatene til Viken Arbeiderparti, ønsker vi å si oss enige med dere. Ingen andre vet best hvordan vi ungdommer har det enn oss selv.

Derfor er vi stolt over at Viken Arbeiderparti går i bresjen og tar oss ungdom på alvor ved å gi oss reell mulighet til å påvirke hverdagen til barn, ungdommer og voksne i det nye gigant-fylket. Nettopp fordi vi ikke kun sitter for oss selv, men for alle ungdommer, skal vi selvfølgelig inkludere dere i medvirkningsorganet for ungdom, men også alle andre ungdomsorganisasjoner som ønsker å påvirke politikken som blir ført. Det er når vi står sammen, vi er sterkest.

Arbeiderpartiet vil videreføre og ta vare på det som fungerer godt i Buskerud, Akershus og Østfold, og sammen bygge det nye fylket. Mulighetene er mange, forskjellen vi kan utgjøre er stor og den politiske viljen er ikke noe mangelvare hos oss.

Det som er viktig for oss er at alle ungdommer får de samme gode mulighetene, uansett om de bor i Hallingdal, Halden eller Høvik.

Vi skal sørge for at alle ungdommer har en helsesøster å gå til, nok lærere som ser oss og som sørger for at vi blir den beste utgaven av oss selv, buss- og togtilbudet skal bli billigere og bedre, kultur- og idrettstilbudet lokalt og i det nye fylket skal bli av landets beste og klima skal tas på alvor. Tross alt, alt som iverksettes i det nye gigantfylket vil kunne utgjøre en forskjell. Både for den enkelte, kommunen, fylket, landet og verden.

Vi vil at Viken skal være et godt sted å leve. For alle oss som bor her i dag, og alle dem som kommer etter oss. Sammen med dere i medvirkningsorganene, skal vi sørge for at det blir realitet.

Les mer på budstikka.no/debatt