Fra Bogstadvannet til Lysaker er det 7 kilometer og en høydeforskjell på 145 meter. Stien som følger elva er kupert og blir noe lenger. Du må regne tre timer på turen, om du ikke avbryter den underveis. Gummistøvler anbefales!

Noen velger å gå turen fra Lysaker til Bogstad. Andre velger å starte fra Eiksmarka, Fossum, Røa eller Voksen og følge elva sørover til den renner ut i Lysakerfjorden. Starter du fra Voksen, får du med deg hele strekningen. Det er en opplevelse å følge Lysakerelva på sin ferd med stilleflytende partier, store fosser, ville stryk og canyoner. Og rester og spor etter tidligere tiders virksomhet. Lysakerelva har i århundrer gitt kraft til kverner, møller, sager, elektrisitetsverk og fabrikker.

Finn ovnsåpningen

Start fra bussholdeplassen ved Ankerveien/Bogstad camping (Peder Ankers plass med portnerstuene) og følg Ankerveien forbi skolen og Golfklubben, langs steingjerdet og så ned Masovnbakken i sving ned til elva. Her lå jernverket på Fossum som var et underbruk under Bærum Jernverk. På venstre side av stien kan du fortsatt se (om du leter litt) en liten bue av teglstein som er rester av ovnsåpningen.

Vi krysser Hammarbrua og følger turstien forbi Mølleplassen. Nede ved elvebredden her ser du steinfundamentene etter Voksen Mølle. Mølledriften opphørte omkring 1930, men ble tatt opp igjen under annen verdenskrig. Stien fortsetter videre til Grini bro. Grini teglverk lå der tennisbanene ligger i dag. Grini teglverk ble anlagt av Peder Anker ca. 1790 og nedlagt i 1902. Den store, rødmalte trebygningen var bolig for arbeiderne på teglverket.

Trange juv

Vi krysser under Røabanen og følger veien langs Grinidammen til Grini mølle, som var i drift til århundreskiftet. Her ligger også Grini kraftstasjon, som ble bygget av Løvenskiold i 1915. Hele Røa-distriktet fikk strøm herfra. Birger Ruud, vår kjente storhopper, var ansvarlig for å anlegge stien som følger elva videre. Underveis vil du oppleve fantastisk utsikt til «Røafallene», trange juv og uberørt natur. Et stykke Vestland, midt i bebyggelsen! Som en kuriositet kan nevnes at scener fra den amerikanske filmen etter Jack Londons roman «Når villdyret våkner!» ble tatt opp ved Lysakerelva.

På vår tur langs elva ser vi de høye steinfundamentene etter Holtet sag ved Røa idrettsplass. Lenger ned ga Røafossen kraft til så vel sag som mølledrift. Saga brant ned i 1764. Rød Mølle, en bygning på hele fem etasjer, gikk opp i flammer i 1895 og ble aldri bygd opp igjen.

Badeplass

På Oslosiden av turveien ved Lysejordet lå mølla til Ullern gård. Mølla var i drift fra 1867 til 1913. Stien fortsetter mot Jar og passerer Sandbonn på Bærum-siden. Denne grusbanken er en yndet badeplass sommerstid. Den kjente fotografen Anders B. Wilse, som bodde rett ved var en foregangsmann i arbeidet med å tilrettelegge langs Lysakerelva.

Vi går opp på Bærumsveien ved den store veifyllingsbroen og fortsetter Vollsveien nedover på fortauet mot Lysaker. I første sving tar stien av ned skråningen. Her finner du en stavle med mye nyttig informasjon om turen videre ned til Lysaker. Stien går gjennom et terreng med frodig løvskog og rolige partier av elva.

Eksploderte

Underveis har vi passert Jar Mølle, Jarsaga og Fåbrofossen eller Granfossen. Her under østbredden av fossen ble det anlagt en sprengstoffabrikk i 1865. Den eksploderte i 1874 og ble flyttet til Hurum Det var starten på Dyno industrier. Granfoss Brug på Bærum-siden startet i 1869 produksjon av tremasse, senere ulike papirprodukter.

Treslipereiet ble nedlagt i 1964, senere også papirproduksjonen. Herfra er det kort vei til Lysaker jernbanestasjon hvor vi avslutter turen. Bærum kommune har utgitt en brosjyre – «Opplevelser langs Lysakerelva.» Brosjyren er en meget god veiviser og gir utfyllende informasjon om turen langs elva og hva du kan oppleve her. Anbefales!