Det er med sorg politiets pensjonistlag Asker og Bærum har mottatt det triste budskap om Trond Krogsveens bortgang 31. januar 2023.

Trond ble født 26. juni 1929 på Dovre. Han startet sin politikarriere ved Asker og Bærum politikammer i 1949, 20 år gammel. Før dette var han motorsykkel-ordonnans i Tysklandsbrigaden. Han var en av de første ansatte i det nyetablerte politidistriktet. Ved Asker og Bærum politikammer var han ansatt til han gikk av med pensjon i 1987, på sin fødselsdag. I et intervju med Budstikka sa han at trange budsjetter og personellmangel gjorde at han sluttet som 58-åring.

Trond begynte som midlertidig konstabel, ble politikonstabel i 1951 og begynte på politiskolen samme år.

Etter endt politiskole kom han tilbake til Asker og Bærum politidistrikt sommeren 1952. Han tjenestegjorde på de fleste avdelingene i politiet, og ble en allsidig polititjenestemann. Han arbeidet på ordensavdelingen, etterforskningsavdelingen, forvaltningsavdelingen og ved personalavdelingen.

12.05.80 ble Trond politiavdelingssjef, og fra sommeren 1980 ble han kriminalsjef. Høsten 1981 overtok han som sjef for Fornebu politistasjon, og i desember 1983 ble han politioverbetjent (personalsjef) ved politidistriktet. Den gang var dette den eneste og høyest rangerte politistillingen i et politidistrikt. Trond var personalsjef frem til han gikk av sommeren 1987.

For Trond var det ikke naturlig å gi seg ved oppnådd pensjonsalder. Sammen med flere kollegaer var han med å stifte et landsomfattende inkassoselskap. Han var i inkassobransjen frem til 2000, og i en alder av 71 år takket Trond av som yrkesaktiv.

For oss tidligere kolleger i politiet var Trond kjent som en skikkelig hedersmann. Han var et forbilde når det gjaldt integritet. Trond var også alltid en velkledd mann, og det lune smilet han hadde på lur er noe vi husker godt. Hans faglige tyngde var også noe som gjorde at Trond var en enkel person å spørre om gode råd. Trond var en bauta i det lokale politidistriktet.

Nå er politidistriktet og Trond borte. Vi lyser fred over Tronds minne.

Pensjonistkolleger i gamle Asker og Bærum politidistrikt

Finn Morberg, Jan Rygg og Tom Søreide