Det var tirsdag at A-krimsenter Oslo og Akershus gjennomførte en tverretatlig kontroll mot verksteder i Asker og Bærum.

– Det er viktig for oss at de seriøse aktørene opplever at det skal lønne seg å drive lovlig, sier Olav Norheim leder for A-krimsenter Oslo og Akershus i en pressemelding.

Målet med kontrollen var å avdekke og forebygge arbeidslivskriminalitet.

Norheim trekker også frem at kundene i Asker og Bærum har et ansvar.

– Forbrukerne må også ta ansvar når de skal kjøpe tjenester. Det bør alltid foretas en vurdering om bedriften ser ut til å være seriøs, mener han.

Statens vegvesen har tidligere advart mot at ukvalifiserte bilverksteder kan være en dødsfelle.

Alvorlige funn

For funnene som ble gjort er alvorlige:

 • Ett av stedene fikk pålegg om stans av Arbeidstilsynet på grunn av fare for liv og helse. Her ble det gjort funn av lakkeringsarbeid på bil uten nødvendig åndedrettsvern eller ventilasjonsanlegg.
 • Flere av stedene manglet personallister fra skatteetaten. Personallister er en liste over arbeidstagere som arbeider i bedriften, og skal vise når de starter og avslutter arbeidsdagen. Dette er et tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Det vil bli utskrevet gebyrer for manglende føring av personallister. Gebyr for mangler ved personallisten er 10 rettsgebyr for første overtredelse. I tillegg utskrives det 2 rettsgebyr for hver arbeidstager som mangler i listen.
 • Arbeidstilsynet vil følge opp flere av stedene for manglende arbeidskontrakter, førstehjelpsutstyr og timelister.
 • I tillegg var det flere av arbeidstagerne som ikke var registrert i arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret.
 • Brannvesenet avdekket ulovlig innkvartering av arbeidere. Det var i tilknytning til arbeidsplassene gjort funn av innkvarteringer som manglet både røykvarsler og rømningsveier.
 • Politiet plomberte flere billøftebukker som ikke var godkjent.

Dette er A-krimsenteret i Asker og Bærum

 • A-krimsenteret i Oslo samler seks etater i arbeidet med å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet.
 • Senteret ble åpnet i 2015.
 • Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet, NAV, TOLL og kemneren jobber sammen på senteret
 • Målet med samarbeidet er å avdekke og forebygge a-krim. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.
 • Samarbeidet har særlig fokus på bygg- og anleggsbransjen, servering, bilverksted og transport.

Kilde: A-krimsenteret