De siste 10 årene (2007–2016) er det registrert 522 trafikkulykker med personskade på veiene i Asker og Bærum.

I disse hendelsene er 625 personer blitt skadet i ulik grad eller omkommet, viser tall Budstikka har fått fra Statens vegvesen på forespørsel.

LES OGSÅ: Disse veiene får ny asfalt

Fire veistrekninger skiller seg klart ut i oversikten når det gjelder antall ulykker i denne tiårsperioden. Du kan se bilder av de aktuelle kryssene nederst i denne saken.

** Fylkesvei 160: Økriveien–Brynsveien–Bærumsveien - 39 ulykker totalt

  • Flest ulykker i krysset Brynsveien/Bærumsveien - 7

** Fylkesvei 165: Slemmestadveien - 44 ulykker totalt

  • Flest ulykker i krysset Slemmestadveien/Reistadjordet - 5

** Fylkesvei 168: Lommedalsveien–Gamle Ringeriksvei–Griniveien - 38 ulykker totalt

  • Flest ulykker i krysset Griniveien/Nordveien og Griniveien/Listuveien - begge 6

** Fylkesvei 203: Kirkeveien–Drammensveien (Asker) - 40 ulykker totalt

  • Flest ulykker i krysset Drammensveien/Borgenveien - 3

Smeller ved venstresving

Statens vegvesen kan ikke love at de med det første gjør tiltak for å bedre trafikksikkerheten på alle disse stedene.

– Det er relativt små tall, og ingen av kryssene er å regne som ulykkespunkt etter standarden som brukes (fire hendelser i løpet av fem år på en strekning på 100 meter, red.anm.). Det er ikke grunnlag for å gjøre noe umiddelbart, det er andre punkt i Akershus som står høyere på lista, sier overingeniør Terje Vines i Statens vegvesen veiavdeling Akershus.

– Men det er dermed ikke sagt at vi ikke kommer til å gjøre noe i Asker og Bærum hvis utviklingen tilsier det, supplerer han.

LES OGSÅ: Endelig blir det sykkelvei langs Griniveien

Vines og hans kolleger i Veivesenet har ingen spesifikk forklaring på hvorfor det akkurat er de fem kryssene nevnt i listen over hvor det skjer flest ulykker med personskade i Asker og Bærum. Men en gjennomgående trend er at det smeller når et av kjøretøyene svinger til venstre.

– Generelt er trafikkmengde årsaken. Trafikkbildet blir mer og mer komplisert i tettbygde strøk, og det blir flere kjøretøy på veiene. Når man da tar oppmerksomheten vekk fra veien og omgivelsene blir det fort kollisjon. Det trengs nok også en holdningsendring blant sjåfører, sier Vines.

SLIK FORDELER TRAFIKKULYKKENE I KRYSS SEG

ÅR ANT. ULYKKER ANT. OMKOMMET ANT. HARDT SKADET ANT. LETTERE SKADET SUM SKADDE/OMKOMNE
2007 61 0 4 73 77
2008 62 2 6 60 68
2009 46 0 4 50 54
2010 58 0 4 68 72
2011 54 0 3 64 67
2012 42 0 4 51 55
2013 47 0 11 40 51
2014 50 0 13 48 61
2015 49 0 2 52 54
2016 53 1 7 58 66
TOTALT 522 3 58 564 625

Kilde: Statens  vegvesen

Midtrabatt kommer

Men det blir en liten endring i det ene krysset omtalt i denne saken, nærmere bestemt i rundkjøringen Drammensveien/Borgenveien i Asker. Der skal det meste av asfalten i rundkjøringen erstattes av brostein.

– Dette skal gi den virkningen at hastigheten inn i og gjennom rundkjøringen reduseres, sier byggeleder Tore Steimoen i Statens vegvesen.

HAR DU FÅTT MED DEG DENNE?: Her smeller det ofte – naboer roper varsku

Den opprinnelige og største jobben på stedet skal imidlertid gjøres fra oversiden av rundkjøringen, forbi Esso-stasjonen og nesten helt opp til rundkjøringen hvor man skal kjøre på E18 mot Sandvika.

– Det blir et fysisk skille mellom kjøreretningene som skal hindre kryssing av veien. Dette er blitt definert som et ulykkespunkt fordi det har vært mange ulykker ved kryssing av kjøreretninger, bl.a. når biler har kjørt ut fra bensinstasjonen, forklarer Steinmoen.

Arbeidet med å anlegge midtrabatt har startet, og skal være ferdig i løpet av september.

LES OGSÅ: Gir 4,4 millioner kroner til sikring av skoleveier