Etter å ha lest Martin Berthelsen i Asker SV sitt innlegg i Budstikka om trafikksikkerhet ved Heggedal skole, følte jeg behov for å komme med et svar.

I Viken fylkeskommune er vi alltid takknemlige for at FAU lokalt engasjerer seg i saker som angår trafikksikkerhet i eget nærmiljø.

Ansvaret for trafikksikkerheten langs veiene våre påhviler oss alle, både trafikanter, kommune, politi og fylkeskommune. Det er ikke mulig for én av partene å løse dette problemet.

Vi må alle bidra med det vi kan, innenfor de rammene vi har tilgjengelig.

For oss som jobber med trafikksikkerhet i et regionalt perspektiv, er slik lokal kunnskap, som blant annet FAU sitter med, en svært viktig del av kunnskapsgrunnlaget i en helhetlig tankegang bak planer for trafikksikkerhet.

Selv om dialog og samarbeid alltid kan bli bedre, opplever vi at kommunene har god oversikt over lokale utfordringer, basert på blant annet innspill fra skoler og FAU-utvalg, og at denne oversikten benyttes overfor oss når kommunene peker på hvilke tiltak de ønsker prioritert i sine planer.

I brevet vi skrev til FAU ved Heggedal skole, redegjorde vi for vårt syn på hvordan et direkte møte mellom FAU og Viken fylkeskommune ville føre til at Asker kommune blir satt helt ut på sidelinjen, i en sak som er viktig for dem, og oppfordret heller til å benytte de dialogkanalene som allerede finnes i kommunen.

Fylkeskommunen har i samråd med Asker kommune innført en rekke tiltak som opphøyde gangfelt, skiltutbedringer, utbedring av veilys og etablering av nye gang- og sykkelveier samt etablering, utbedring og oppgraderinger av krysningspunkter i Rustadveien, Heggedalsbakken, Andersdammen og Østliveien.

Videre planlegger vi å etablere en ekstra fartshump i den nye 30-sonen i Heggedalsveien. Her vil vi også følge opp med nye fartsmålinger i etterkant av etableringen av fartshumpen.

Jeg startet dette svaret med en påpekning om at ansvaret for trafikksikkerheten påhviler oss alle; trafikanter, kommune, politi og fylkeskommune.

Sammen vil vi lettere nå vårt felles mål: Bedre trafikksikkerhet for alle våre innbyggere.

Les også

Trafikksituasjonen i Heggedal