Asker kommunes planutvalg har i sin visdom satt foreløpig bom for alle utbygginger på Øvre Billingstad (Budstikka 3. desember).

Hvordan? Bare fordi fortauet under jernbaneundergangen ikke kan takle både fotgjengere og syklister.

Dette er i og for seg korrekt, men det er bare det at syklistene bruker generelt ikke fortauene, hverken før eller etter undergangen.

De sykler i veibanen og ville fortsette å gjøre det selv om fortauet ble dobbelt så bredt.

Det funker uten ulykker i dag og vil også kunne gjøre det med økt trafikk.

Å bruke et ukjent antall millioner på en separat fotgjengertunnel må være Billingstad-rekord i offentlig sløsing.

Da ville en bedre idé være å åpne opp Skustadgata, som i sin tid ble stengt for gjennomkjøring for å beskytte barna fra Hvalstad som skulle gå på Billingstad skole.

Som kjent har det ikke gått noen skolebarn der siden årtusenskiftet, og en åpning ville selvsagt være en avlastning for trafikken forbi stasjonen.

Etter den nylige utvidelse av fortauet fungerer undergangen helt greit.