Sist fredag markerte Heggedal skole at de hadde blitt en hjertesoneskole. Det vil si at de jobber målrettet for å gjøre området rundt skolen mest mulig bilfritt.

– At det har blitt hjertesone gjør at det blir et større press på oss om å utføre flere aksjoner og holdningsarbeid, forteller undervisningsinspektør Marianne W. Grønbeck ved Heggedal skole.

De skal gjøre det mer tydelig for bilistene at barn ferdes i området, og blant annet merke veiene rundt skolen, der de ikke ønsker biler i skoletiden, med store grønne hjerter.

Heggedal skole var én av to skoler i Asker og Bærum som regnet sine egen trafikksikkerhet som «direkte farlig» i Budstikkas store undersøkelse om skoleveier i kommunene.

Ikke nødvendigvis bilfritt

Seniorrådgiver Ida Neergaard hos Trygg Trafikk forteller at det ikke finnes noen fasit på hva en hjertesone skal være.

– Det handler om å gjøre det mest mulig bilfritt og tryggest mulig for dem som går og sykler, sier hun.

Skolene oppretter droppsoner utenfor hjertesonene, der foreldre kan slippe av barna sine, som da må gå resten av veien til skolen.

– Hver enkelt skole må gjøre de tiltakene de mener må til for at det skal bli trygt i deres område, forteller Neergaard.

Hjertesoneordningen ble startet av Trygg Trafikk og flere andre aktører. Ifølge organisasjonen finnes det seks hjertesoneskoler i Akershus.

 

Senket antall biler

Skui skole i Bærum har hatt hjertesone siden 2017. De opplyser på hjemmesidene sine at antall kjøretøy som kjører inn til skolens område i tidsrommet 07.30 – 08.30 har sunket betraktelig.

Før oppstart talte de drøyt 190 kjøretøy, mens de under sin siste telling, i august i fjor, registrerte litt over 120. Ifølge en elevundersøkelse ved skolen var de fleste elevene positive til ordningen, og flere hadde dannet gågrupper eller fant andre måter å komme seg til skolen på.