– Vi er veldig bekymret, sier FAU-leder Sara Trier ved Oksenøya skole på Fornebu.

Skolen har kun vært åpne fra august, men allerede har trafikken blitt et stort problem. Skolen, idrettshallen, barnehagen og sykehjemmet som utgjør Treklanganlegget, bygget av Bærum kommune, er ikke tilrettelagt for henting eller levering med bil. Nå stopper mange biler på områder merket «all stans forbudt» hver morgen og ettermiddag. Resultatet er jevnlig trafikkaos og farlige situasjoner.

– Tanken om at man ikke skal kjøre bil til skolen er god og de fleste går til skolen, men noen ganger har man faktisk behov for å levere eller hente barn med bil. For eksempel henting av syke barn, tannlegebesøk eller uforutsette hendelser. Vi skal ikke legge opp til kjøring, men det må være mulig å hente eller levere med bil når situasjoner oppstår. Dette kommer bare til å bli et større problem fremover. Det har allerede vært to nestenulykker som vi kjenner til.

– Vi er også bekymret for all tungtransporten som kjører i Forneburingen og at bussene ikke har egne busslommer å stoppe i.

FAU ønsker at kommunen skal omdisponere et lite areal for å lage en sløyfe der voksne i biler kan slippe av eller hente barn.

– Oksenøya skole trenger en «kiss and ride» løsning som mange nye skoler har. Bærum kommune har en gylden mulighet til å gjøre en omregulering av et lite område for å løse problemet, sier Trier.

En ønskedrøm

Flere naboer i sameiene rett over gata fra Treklang har kontaktet Bærum kommune med bekymringer om farlige situasjoner på grunn av parkeringer i hytt og vær. Ingen av naboene Budstikka har snakket med er villige til å møte lokalavisen for å snakke om saken.

Thor Leonard-Nilsen har i et brev på vegne av Oksenøya Sameie oppfordret kommunen til å gripe inn mot det han beskriver som «sterkt økende» trafikk.

– Allerede på dette tidspunktet har trafikkbelastningen øket sterkt og hvordan dette vil fortone seg når skolen etter hvert fylles opp, tør vi nesten ikke tenke på.

– At Fornebu er planlagt som et bilfritt område er vel mer en ønskedrøm enn en realitet og vi ønsker ikke at våre barn og beboere skal bli skadelidende, skriver han.

Rektor ble skjelt ut

Rektor Marianne Andrews Ratvik ved Oksenøya skole sier til Budstikka at ulovlig kjøring og parkering både morgen og ettermiddag har vært et stort problem siden skolen åpnet i august.

– Vi synes det er bekymringsfullt at mange ikke forholder seg til trafikkreglene og anvisningene som er gitt. Utenfor skolen er all stans forbudt, men vi ser daglig at trafikanter ikke respekter det. Sammen med kommunen forsøker vi ulike tiltak, men det er tydelig at vi ikke når igjennom hos mange.

– Senest i går gikk jeg bort til en bilist for å gjøre oppmerksom på at bilen står i et område med all stans forbudt, da ble jeg nærmest skjelt ut, sier Ratvik.

Pisk og gulrot

Løsningen må være en blanding av holdningsskapende arbeid, oppmuntring og sanksjoner, mener rektor.

– Kommunen må på banen og bøtelegge dem som ikke følger reglene. Bekymringene for at noen skal bli skadet er store. Vi jobber hardt for at elevene må forstå at de må passe på seg selv og kommunen jobber for at bilistene skal forstå at de må følge reglene. FAU er veldig opptatte av dette og jobber for bedre holdningene blant foreldrene.

– Vi må ha både pisk og gulrot. Dette handler om å endre både struktur, vaner og tankesett. Det er et langt lerret å bleke, men vi kan ikke gi opp etter to måneder. Vi må sikre at elevene våre er trygge, sier Ratvik.

Varsler kontroller

Avdelingsleder Liv Eva Wiedswang ved Vei- og trafikk i Bærum kommune sier til Budstikka at trafikkbetjenter har vært til stede ved skolen hver morgen de første ukene etter oppstart. Da var det fokus på å veilede til trygg trafikkavvikling.

– Vi har også foretatt registreringer som har bidratt til at det nå er bestilt skilt og humper som skal sikre myke trafikanter.

– Fremover vil både registreringer for å overvåke trafikksikkerhet og rutinemessig kontroll av feilparkering bli ivaretatt av kommunen, sier Wiedswang.

Hun sier videre at trafikkbetjentene i kommunen kan håndheve og ilegge gebyr for parkering langs offentlig vei, for å ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet.

– Treklang og Oksenøya skole ligger ved Forneburingen. Denne veien er kommunal. I tillegg er det to private veier ved skolen.

– Der et sameie, eller en privat grunneier, har satt opp skilt for å regulere parkering på privat vei, kan ikke våre betjenter ilegge kontrollsanksjoner, sier Wiedswang.