Planen innebærer at Drammensveien får en helt ny trasé på nordsiden av bebyggelsen, mens dagens fylkesvei blir omgjort til gang- og sykkelvei. Dermed skal gående og syklende få en sikker vei videre vestover fra Engelsrud Terrasse.

Det er kun denne strekningen som helt mangler en akseptabel løsning, og Asker kommune har etterlyst tiltak her i lengre tid. Derfor var det et enstemmig kommunestyre som vedtok planen i sitt siste møte før sommeren.

LES OGSÅ: Asker kommune kjøper elsykler med tak til 50.000 kr per stykk

Den nye fylkesveien blir lagt gjennom et skogområde, og det kommer til å bli mye overskuddsmasser.

Denne problemstillingen er imidlertid noe man må komme tilbake til under detaljreguleringen. Rådmannen skriver at massene forventes å kunne brukes i veibyggingen, og at det som blir til overs skal brukes på en god måte, fortrinnsvis i nærheten.

Mindre støy

Rådmannen peker på at den nye planen blir mye bedre for dem som bor i området, i forhold til dagens situasjon.

Støyskjermen langs Drammensveien blir også forlenget med 100 meter, noe som ifølge rådmannen gir «en betydelig forbedring» for dem som bor bak skjermen.

LES MER: Vil ha nye togvogner for å få plass til flere sykler

Asker og Bærums trafikksikkerhetsforening har i høringsrunden vært kritiske til at gang- og sykkelveien ikke skal følge den nye fylkesveien. Dette er et synspunkt som også Venstres representanter har forståelse for.

Velger korteste vei

– Dette har med transportsyklister å gjøre. Og alle er enige om at de vil vi har flere av. Men vi vet også at de gjerne velger korteste vei. Når det som i dette tilfellet blir en omvei å velge gang- og sykkelveien, vil mange av dem i stedet bruke veibanen, sier Marit H. Meyer (V).

LES OGSÅ: Frykter enda flere sykkelulykker

– Derfor har vi laget et oversendelsesforslag hvor vi ber om at det tilrettelegges for at det blir plass til transportsyklistene også når man planlegger den nye fylkesveitraseen. Den nye gang- og sykkelveien blir en kjempefin og sikker turvei, men altså ikke for dem som skal fort frem, supplerer Venstre-politikeren.

Nå som Asker kommune har godkjent planen, er det opp til Statens vegvesen å sette den ut i livet.

FIKK DU MED DEG DENNE?: På eventyr med veltepetter