Halverer kapasiteten i Kjørbotunnelen i halvannet år

Natt til tirsdag etter vinterferien stenges det ene løpet i Kjørbotunnelen i halvannet år. Statens vegvesen forventer utfordringer i trafikksituasjonen i ormådet.

STENGES: Tunnelløpet til høyre stenges fra 28. februar. Fra da skal det nordgående løpet til venstre på bildet sluse E16-trafikken i begge retninger i halvannet år.

STENGES: Tunnelløpet til høyre stenges fra 28. februar. Fra da skal det nordgående løpet til venstre på bildet sluse E16-trafikken i begge retninger i halvannet år. (Foto: )

DEL

Når det sørgående løpet i Kjørbotunnelen stenges for trafikk natt til tirsdag etter vinterferien, er det et ledd i neste steg i byggingen av ny E16. Dermed vil trafikken i begge retninger sluses gjennom det nordgående løpet av tunnelen.

Det vil i tillegg ikke lenger være mulig for de som kommer kjørende fra E18 Drammen i retning Hønefoss å kjøre rett inn i Kjørbotunnelen. Disse må i fasen med toveistrafikk kjøre Vesttunnelen og ut på E16 nord for Kjørbotunnelen fra Johan Grauers gate.

– Dette kan medføre utfordringer med trafikkavviklingen i området. Det er forventet at det blir utfordrende spesielt den første tiden frem til bilister er kjent med nytt kjøremønster, opplyser byggeleder i Statens vegvesen, Anne-Lise Gillebo.

Slik vil det bli i 1,5 år inntil det ene løpet i den nye Bjørnegårdtunnelen åpnes i 2018. Da vil E16-trafikken flyttes dit, men også der blir det toveistrafikk i ett tunnelløp i rundt ett år før hele E16-prosjektet ferdigstilles i 2019.

MER OM E16-BYGGINGEN:

Skal koble sammen tunneler

– Hva er det konkret som skal gjøres siden det sørgående løpet i Kjørbotunnelen må stenges?

– Bjørnegårdtunnelen er nå sprengt ferdig inn mot Kjørbotunnelen, og vi skal starte arbeidet med å koble ny tunnel sammen med eksisterende tunnel. I en senere fase skal det settes toveis trafikk på ny tunnel slik at koblingsarbeidene i det nordgående løpet i Kjørbotunnel og Bjørnegårdtunnel kan starte opp, svarer byggelederen.

Bygget ny rundkjøring

Denne uken så en ny rundkjøring dagens lys i krysset Johan Grauers gate/på- og avkjøringen til E16.

ENDRING: I krysset Johan Grauers gate/av- og påkjøringen til E16 er det bygges en ny rundkjøring.

ENDRING: I krysset Johan Grauers gate/av- og påkjøringen til E16 er det bygges en ny rundkjøring. (Foto: )

– Siden det sørgående løpet i Kjørbotunnelen stenges natt til 28. februar, har vi sett på trafikkavviklingen i dette området og bygget denne rundkjøringen, sier Gillebo.

Den nye rundkjøringen er et forsøk på å få bedre flyt i krysset ettersom det ventes økt trafikk her.

 – Dette blir en midlertidig rundkjøring siden E16 i dette området etterhvert vil forsvinne når det nye anlegget til Wøien, inkludert ommbyggingen av lokalveinettet, er ferdig. Vi mener det er verdt å se om en ny rundkjøring her vil hjelpe på trafikkavviklingen i dette området, dette er det kryss som mange synes har vært litt krevende, forklarer Gillebo.

Statens vegvesen skal også foreta en større ombygging av lokalveinettet i Hamang-området når den nye E16-strekningen.

Artikkeltags