Asker-ordfører Lene Conradi var den første til å fylle tanken på bilen sin.

– Den er halvfull med vanlig diesel, men jeg har fått forsikringer om at det ikke gjør noe å blande, fortalte hun.

– I det siste har det ikke føltes smart å kjøre dieselbil, men her har vi en helt ny type drivstoff, uttalte Conradi.

Det er Eco-1 bioenergi AS som driver stasjonen på Holmen. Den ligger ved den gamle delen av kjøpesenteret.

Bruker frityrolje

Drivstoffet er 100 prosent fornybart og fremstilles av brukte frityroljer, fiske- og slakteavfall og bioprodukter fra industrien.

– Vil eierne av dieselbiler benytte dette drivstoffet, vil dette bety mye for luftkvaliteten i Asker, sa miljøvernleder Bjørn Nordby i Asker kommune da formannskapet skulle ta stilling til av avtale med leverandøren om  tomter.

Leverandøren Eco-1 Bioenergi har regnet ut at utslippet av CO2 i Asker kan reduseres med 15.000 tonn i året, og at det kan bli opptil 30 prosent reduksjon av utslippene av partikler.

– Dette er basert på at rundt halvparten av dieselbilene de snaut 15.000 dieselbilene i Asker benytter seg av fornybar biodiesel, opplyste Nordby.

Åpner kjede

Eco-1 bioenergi AS skal åpne en kjede med selvbetjente drivstoffstasjoner, som kun selger fornybart drivstoff.

Asker kommune har inngått avtale med selskapet om å legge til rette for tomter til stasjonene. Conradi kunne fortelle at Asker kommune vurderer opp til fem tomter som kan være aktuelle for slike stasjoner.

LES OGSÅ:

Denne bensinstasjonen kan bli ladestasjon for elbiler

Feil diesel kostet 100.000

Den fornybare dieselen heter 2G Polar. Sammenlignet med fossil diesel reduseres utslipp av partikler og sot med 60 prosent, nitrogenoksid (Nox) med 7 prosent, karbonmonoksid (CO) med 80 prosent og hydrokarbon (HC) med 60 prosent.

Prosjektansvarlig Thomas Steenbuch Tharaldsen i Eco-1 forteller at de planlagte stasjonene skal plasseres ved hovedfartsårer og hos samarbeidspartnere.

Bedre om vinteren

– 2G Polar erstatter fossil diesel med et rent biodrivstoff, og gir betydelig reduksjon av lokale utslipp. Biodrivstoffet har bedre egenskaper enn fossil diesel. Vinterstid gir 2G Polar lettere start på motoren, opplyser han.

At drivstoffet kalles fornybart, innebærer at det alltid kan genereres nytt drivstoff av denne typen i et bærekraftig kretsløp. Råvarene er sertifisert på sporvarhet og reduksjon av klimagasser. Dette til forskjell fra fossilt drivstoff, der gjenværende reserver vil gå tomt ved samme bruk som nå.