Offentlig sektor bruker nok i Viken fylke alene 100-talls millioner kroner på universell utforming.

Da er det totalt uforståelig at offentlige organer ikke bare tillater, men også sponser, ståmopeder som de unge brukerne altfor ofte kaster fra seg slik at blinde og svaksynte risikerer å snuble i dem.

Men det virker som kommunale tjenestemenn og politikere har lullet seg inn i en klokkertro på at ståmopeder erstatter bilkjøring.

Mine observasjoner bekrefter derimot at de vanligvis erstatter bruk av apostlenes hester over forholdsvis korte avstander.

Og svært mange av brukerne er for øvrig ikke gamle nok til å kjøre bil.