– Dette er svært nedslående resultater, sier Torbjørn Hundere i «Tøffest uten Fluor», etter at flere 15- og 16 år gamle skiløpere ble tatt i fluorbruk under Hovedlandsrennet tidligere denne måneden.

Organisasjonen gikk i bresjen for å få et fluorforbud, etter at trebarnsmoten Toril Stokkebø døde av kreft – noe hun selv mente kom av eksponering for fluorsmøring.

I forkant av årets sesong ble det vedtatt et forbud mot fluorsmøring i aldersgrupper fra 16 år og nedover. Likevel ga halvparten av de 48 testene tatt under Hovedlandsrennet på Gålå utslag på fluorbruk. Hovedlandsrennet er nasjonalt mesterskap for 15- og 16 år gamle skiløpere.

– På vei ut

Mesterskapet på Gålå var første gang forbudet ble testet.

– Det er en fullstendig verdikollaps blant foreldre som smører dette på barnas ski, og viser at det er for mye alvor i sporten, sier Hundere, som peker på at Hovedlandsrennet for mange er siste sjanse til å imponere skigymnas rundt om i landet.

Han er glad for at forbundet har fått på plass et fluorforbud, men mener det holdningsskapende arbeidet stadig har en vei å gå.

– Man kan ikke bare innføre et forbud, og så slippe saken. Det må jobbes aktivt med holdningene til utøverne. Det er forbundets jobb, sier Hundere, som på vegne av «Tøffest uten Fluor» har gjennomført en spørreundersøkelse om holdninger til forbudet.

Undersøkelsen, hvor 227 skiledere fra store deler av landet har svart, viser at i overkant av 10 prosent er misfornøyde med forbudet.

– Riktig vei

Sindre Bergan i langrennskomiteen i Norges Skiforbund var selv til stede på Gålå, og bisto i testarbeidet. Skiforbundet har sammen med NILU (Norsk institutt for luftforskning) jobbet mye med kvalitetssikringen av testarbeidet, og vet at det stadig finnes noen feilkilder i testingen.

– Blant annet kan bruk av børster som har vært i kontakt med fluor gi utslag på skiene, selv om de ikke direkte har blitt påført fluor. Vi skal utvikle testene videre, lover Bergan.

Han mener at holdningsskapende arbeid er en riktig vei å gå.

– Vi får ikke testet alle, så det å spre kunnskap og skape bedre holdninger rundt dette er veldig viktig, sier Bergan.

Forbudet er verdibasert, og ingen utøvere vil bli straffet. Klubbene informeres likevel om at utøvere har testet positivt.