– Dette er en meget spesiell sak. Tiltalte har erkjent de faktiske forhold, men utover det har jeg ingen kommentar, sier statsadvokat Erik Førde.

Det er han som har tatt ut den omfattende tiltalen mot den tidligere Blakstad-ansatte pleieren.

LES OGSÅ: Blakstad-ansatt hadde seksuelt forhold til pasient

Pleieren var såkalt «primærkontakt» for den unge, psykisk syke kvinnen. Over en periode på fire måneder skal han – ifølge tiltalen – ha hatt gjentatte samleier med kvinnen. I tillegg skal han gjentatte ganger ha gitt den unge kvinnen hjelp i flere ulike forsøk på å ta sitt eget liv, i stedet for å sikre at hun fikk nødvendig helsehjelp. Pleieren er også tiltalt for å ha tatt kvelertak på kvinnen ved gjentatte anledninger.

Imidlertid lyktes ingen av selvdrapsforsøkene.

– Kvinnen lever i dag, bekrefter statsadvokat Erik Førde.

Lukkede dører

Overgrepene og selvdrapsforsøkene har skjedd på flere steder, på Østlandet.

På grunn av sakens karakter og bakgrunnen til de involverte partene, er påtalemyndigheten svært sparsomme med ytterligere uttalelser i forkant av rettssaken.

LES OGSÅ: Asker-mann frifunnet for overgrep

– Saken vil bli begjært ført for lukkede dører. Av hensyn til partene og retten kan jeg derfor ikke kommentere den ytterligere nå, sier aktor i saken, politiadvokat Helge Vigerust i Asker og Bærum.

Heller ikke fra den fornærmedes side vil man ytre seg mer enn nødvendig før rettssaken starter:

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe før denne saken kommer inn i rettssalen, sier Steinar Haveraaen Glimsholt, som er bistandsadvokat for den fornærmede kvinnen.

Mannens forsvarer, advokat Morten Johan Bjønness, ønsker ikke å uttale seg til media i sakens anledning.

Taust fra sykehuset

Budstikka har forgjeves forsøkt å få svar fra Vestre Viken helseforetak og Blakstad sykehus på hvordan en slik sak kunne oppstå og pågå over flere måneder. Ingen av de involverte parter har heller villet gi opplysninger om hvordan saken ble avdekket.

Statsadvokaten har tatt forbehold om at det nedlegges påstand om at tiltalte aldri mer får jobbe i offentlig eller privat helse- og omsorgstjeneste, samt at kvinnen tilkjennes erstatning og oppreisning. Det er satt av tre dager i slutten av april til behandling av saken i Asker og Bærum tingrett.

LES OGSÅ: Tiltalt for to overgrep: Jobbet med barn i 10 år