Tildelingen skjedde i statsråd fredag 10. mai.

Dette er det høyeste beløpet som noensinne er tildelt et fylke og 33,2 millioner kroner mer enn Akershus fikk i fjor, opplyser fylket.

En viktig årsak til økningen er ifølge fylkesadministrasjonen at flere kommuner satser på utbygging av store og kostnadskrevende anlegg som tilfredsstiller ulike brukergruppers behov. Blant annet er Bærum, Ullensaker og Ski i gang med å realisere større svømmeanlegg. Dette medfører høye søknadssummer fra kommunene som igjen gir ekstra tildeling til Akershus.

– Gjenspeiler formidabel innsats

– Det er en betydelig satsing i våre kommuner på bygging av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Kommuner, lag og foreninger gjør et enormt viktig arbeid for at barn og unge sikres gode muligheter for en aktiv oppvekst, der tilskuddet til Akershus er en viktig bidragsyter. Størrelsen på årets tildeling til Akershus gjenspeiler den formidable innsatsen som gjøres, sier Vibeke Limi (Frp) fra Bærum, leder av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse.

 

Utvalget fordeler og prioriterer pengene i Akershus på sitt møte 4. juni. Fordelingen foretas på bakgrunn av søknader fra kommuner, idrettslag og foreninger.

Tildelingen vil skje etter Kulturdepartementets føringer for ordningen, samt kriterier i regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030.

Spillemidlere stammer fra overskuddet ved spillene i regi av Norsk Tipping, som Lotto, Oddsen og Tipping.

LES OGSÅ: Slutt på spillemidler til kunstgressbaner med gummi fra 2020

LES OGSÅ: Idrettens behov i Asker