Fram til 1. mars vil det være mulig å søke på videregående skoler. I Viken fylkeskommune har vi 58 videregående skoler rundt om i hele storfylket, et stort mangfold av studieprogram som vil passe hver og en og dyktige ansatte som gleder seg til å ta imot nye og spente elever rett etter sommerferien.

Det å bestemme seg for hvilken linje man ønsker å gå de neste årene er for noen et enkelt valg, men for andre kan det føre til stor frustrasjon og mange spørsmål.

I tillegg er det mange rundt som gir velmenende råd, men som gjør en kanskje bare enda mer usikker.

Skal man velge studieprogram ut fra hva man selv liker, eller skal man velge ut fra foreldrenes råd, vennenes valg eller arbeidslivets behov?

Valget er ditt, og bare ditt. Og vi er alle mennesker – dersom du angrer, vil det være mulighet for å endre prioriteringslisten din.

Og dersom du starter på en linje som du etter hvert finner ut av kanskje ikke var noe for deg, vil du fremdeles ha mulighet til å endre.

Husk at rådgiverne på skolen og inntakskontoret i Viken er der for deg.

Så er min og Arbeiderpartiets lovnad til deg som kommende elev, og til dere som allerede går på en av våre videregående skoler:

Vår største og viktigste oppgave er å sørge for at alle skolene våre blir de beste skolene, der alle som går på skolen og er ansatt hos oss, skal trives, oppleve mestring og få de verktøyene hver og en trenger for å kunne bli den beste utgaven av seg selv.

Vi har satt i gang store prosjekter som en helsefremmende skole, der vi ruller ut gratis skolemat på mange av skolene våre. Vi har laget en app, Elevtjenesten, der du som elev kan stille både små og store spørsmål til rådgivere, helsesykepleiere, psykologer og andre dyktige ansatte som har som jobb å hjelpe deg.

Vi styrker teamet rundt hver enkelt elev og lærerne våre, slik at vi får enda flere yrkesgrupper inn i skolene som helsesykepleiere, Nav-veiledere, folkehelsekoordinatorer, miljøarbeidere og mange flere.

Og til de av dere som vurderer å gå yrkesfag og ønsker å bli en fremtidig fagarbeider, så har vi en rekordsatsing på yrkesfagene. Vi har vedtatt en læreplassgaranti som gir enda flere yrkesfagelever muligheten til å få læreplass, vi skal sørge for at skolene har nytt og oppdatert utstyr, og dere vil få en økning i utstyrsstipendet.

Lykke til med det som kanskje føles som et stort valg i livet.

Husk at du har muligheten til å gjøre om valgene dine dersom du er usikker, og stol på magefølelsen.

Vi som har det politiske ansvaret for våre videregående skoler, skal i hvert fall gjøre vårt aller beste for at du vil finne din plass og få de mulighetene du ønsker og trenger.