Dette er et spesielt år for oss i Viken fylkeskommune.

Driften vår skal gå som vanlig. Videregående skolers hverdag skal gå som vanlig, busser skal gå og tannlegepasienter ivaretas.

Samtidig skal vi bygge og planlegge tre helt nye fylkeskommuner. Nye Akershus, Buskerud og Østfold ser dagens lys 1. januar 2024.

Viken skal utarbeide og behandle plangrunnlag for regionale planer – et underlag for nytt og endelig planverk som skal vedtas i nye Akershus, Buskerud og Østfold.

Les også

Viken må få fullføre jobben

I dette arbeidet er det svært viktig for oss å ha tett dialog og godt samarbeid med kommunene.

Vi har ulike roller og sitter på forskjellige virkemidler, men vi har til felles store samfunnsutfordringer og mål som skal oppfylles, til det beste for våre innbyggere.

Denne vinteren har derfor alle medlemmer av formannskapene i kommunene blitt invitert til å komme med innspill i arbeidet.

Det har skjedd gjennom 12 regionvise møter i hele fylket. Møterekken startet i Sarpsborg 9. januar og ble avsluttet på Nedre Romerike 14. februar.

Eksempler på tematikk som har blitt diskutert, er samferdsel, oppvekstvilkår, bygging av gode lokalsamfunn, integrering og utdanning.

Fra Asker og Bærum tar vi med oss gode diskusjoner om hvordan vi skal skape levedyktige tettsteder og utvikle en senterstruktur som styrker samspillet mellom senter og omland.

I tillegg ble vi utfordret på hvordan bibliotekene kan bedre brukes som møteplasser. Og i forlengelsen av det hvordan de videregående skolene og skolebibliotekene kan bli bedre som viktige møteplasser. For å nevne noe.

Dette var bare noen av flere helt konkrete bidrag vi nå tar med oss inn i skrivingen av de regionale plangrunnlagene. Fundamentet for at vi skal få tre sterke og gode nye fylker legger vi sammen.

Så derfor, til alle Vikens kommuner: Tusen takk for hjelpen!

Les også

Det regionale planarbeidet fortsetter uansett