Vi kjenner godt til at Norsk Transportplan (NTP) har anbefalt at en skal fortette rundt de store trafikknutepunktene rundt Oslo, som også innebærer Asker. Samtidig har Askers høyteknologiske industri økt voldsomt på Borgen siden 2007. Det kan nevnes; Aibel, Asker Tek, Schlumberger og Asker Panaorama. Nå har også friluftsspesialisten Bergans store planer for Hagaløkkveien 13.

Vi har derfor nå en unik mulighet til å skape attraktive boliger som tiltrekker seg arbeidstagerne i disse storbedriftene, det vil si familieboliger og ikke små pendlerleiligheter. Vi må derfor bygge boliger for å tiltrekke oss dyktig arbeidskraft som etablerer seg og satser Borgen og ikke bare pendler seg fra området. Vi må ikke glemme at Asker er i konkurranse med nabokommunene om disse innbyggerne.

Les også: Ny blokk-frykt blant beboere på Borgen

Ifølge Budstikka måtte Asker kommune kutte ned på budsjettet med 50 millioner, fordi det ikke var kommet like mange småbarnsfamilier som budsjettert til kommunen. Det er selvsagt mest lønnsomt for kommunen, nærmiljøet og klimaet at de som jobber i disse store bedriftene også bor her og bidrar inn i lokalsamfunnet med skattekroner og engasjement for lokale lag og foreninger. Det er nå viktig at lokalpolitikere legger til rette for bygging av boliger, rekkehus og tomannsboliger, som i sin egenart tiltrekker seg flere som ønsker å etablere seg over tid på Borgen.

Borgen er i dag fortettet og har sin andel av mindre leiligheter og høye blokker. Det er mulig, men det vil koste å snu en uheldig utvikling i et område med høy mobilitet, store sosiale forskjeller og en segregert bebyggelse. Vi har nå en enestående mulighet til å bidra til å snu denne trenden med god plan for det nye prosjektet. Det er en sjanse politikerne og kommunen må tørre å gripe. Vi må tørre å ta i bruk alle verktøy i verktøykassa. Skal Borgen være bærekraftig i 2050, kan en lure på om vi råd til å la være?

Les mer på budstikka.no/debatt

Slik planene for Kjonebråten nå foreligger, taler de innbyggerne og Borgenprosjektet midt imot. Planen er i hovedsak små leiligheter og blokker, samt at nåværende gangvei i Kjonebråten ikke vil bli utbedret, noe som vil føre til en enda farlige skolevei for mange barn. I dag velger mange derfor å ta snarveien over jordet til og fra skolen.

Vi må ikke lese oss blind på NTP og mål om fortetting for å forsake Askerbygdas egenart. Vi må skape en helhetlig plan med gode visjoner for fremtidige utbygginger på Borgen. En slik plan bør drives frem av innbyggerne sammen med de folkevalgte, hvor samhandlingsprinsippene også blir etterfulgt i byggesaker. Det ville forhindret en stykkevis og delt nedbygging av verdifulle grøntområder. Sammen kan vi kanskje skape Askers mest attraktive bydel?

En bydel hvor barna har kule lekeplasser og møtes på tvers av sosiale lag. Kanskje kunne Borgen hatt sin egen versjon av akebakken «Korketrekkeren»? Og gangveiene fra Huldreveien og Asker stasjon mot skole og barnehage ville vært trygge og attraktive både for gående- og syklende. Foran oss ligger utallige muligheter for å bygge et nyskapende bomiljø for våre barn og vår industri i Asker.