Det var en spent stemning i formannskapssalen da planutvalget skulle ta stilling til hvorvidt driften av Telenor Arena tilfredsstiller kravene i reguleringsplanen fra 2006. Det hele koker ned til spørsmålet om kunstgress som rulles på før fotballkamp er godt nok. Det var mange tilhørere i salen fra miljøet som har kjempet imot Euforums måte å drive arenaen på. De vil ha perment gress.

Også blant politikerne har det vært sterk misnøye med at idretten ikke har fått den plassen i hallen som var intensjonen, og i april vedtok formannskapet at reguleringsbestemmelsene ikke er oppfylt. De ba planutvalget følge opp saken.

LES OGSÅ: – Et dødlig knefall av politikere

Juridisk spørsmål

Siden har det kommet flere juridiske betenkninger av saken, og det var disse som nå fikk planutvalgets flertall til å komme til et annet standpunkt enn formannskapet.

– Jeg legger stor vekt på advokat Wiersholms betenkning. Den er grundig og går til kjernen av sakens jus og fakta. På bakgrunn av denne rapporten er det svært vanskelig å si at reguleringsbestemmelsene ikke er overholdt, sa planutvalgets leder, Ole Kristian Udnes (H).

Sammen med Ap valgte dermed Høyre å slutte seg til rådmannens innstilling. De slår dermed fast at «driftsopplegget arenaeier har beskrevet anses å tilfredsstille reguleringsplanens krav.»

LES OGSÅ: Han vil granske kommunens saksbehandling av Telenor Arena

– Ikke hva vi regulerte til

Bare Venstres Ole Andreas Lilloe-Olsen var imot. Han står fremdeles på sitt, at driften ikke er i tråd med reguleringsbestemmelsene.

– Jeg har vært med på denne saken helt fra 2003, og husker godt hva som har skjedd. Det var idrett som ble solgt inn til oss, med mulighet for andre aktiviteter som et supplement. Det vi regulerte til, er ikke det vi har fått, sa Lilloe-Olsen.

Utvalget var mer samstemte i å be kontrollutvalget foreta en forvaltningsrevisjon av sakens utvikling fra starten, slik det allerede er skrevet om i Budstikka.

LES OGSÅ: Ikke behov for mer gransking

– Feiginger

Da publikum forlot salen, sa Bjørn Authén at Høyre og Ap hadde bøyd seg for næringslivet.

– Det er en skam. Feiginger! ropte Authén.

Styreleder Diderik B. Schnitler i Euforum, som eier Telenor Arena, sier de nå vil fortsette med driften i det samme sporet som de gjør i dag.

– Jeg kunne sagt masse om treg saksbehandling og enkelte personers spesielle uttalelser i denne saken. Men vi velger, som vi har gjort hele tiden, å se fremover. Vi ser frem til å utvikle en bærekraftig flerbruksarena og lover at det skal bli til det beste for det store flertall i Bærum og for landet for øvrig, sier Diderik B. Schnitler.