Daglig leder i Personlig gravferd AS hevder i sitt innlegg «Ta vare på verdigheten» i Budstikka 8. oktober at «innbyggerne i Holmsbu nå mister muligheten til å følge sine kjære den siste veien hjem til deres eget kapell og egen kirke». Bjerkeengen ser dette i sammenheng med at Asker kommune skal spare penger ved å avvikle kjølerommet i Holmsbu kapell. Dette er ikke tilfelle.

Asker kirkelige fellesråd er gravplassmyndighet på oppdrag fra Asker kommune, slik det er vanlig i de aller fleste norske kommuner. Det er korrekt at fellesrådet har besluttet å avvikle kjølerommet i Holmsbu kapell. Hensikten er å åpne et kapell som sjelden er i bruk, og utvikle det som et rom for barne- og ungdomsarbeid og annet menighetsarbeid.

Kapellet er dessuten en del av arven etter kunstnerkolonien i Holmsbu, og Søndre Hurum menighetsråd ønsker også å bruke bygget til kunstutstillinger og andre aktiviteter knyttet til denne kulturarven.

Både kapellet og kirken vil som før være åpne rom for både syninger, minnestunder og gravferder. Holmsbu kapell er dessuten et livssynsåpent rom som menighetsrådet har åpnet for alle tros- og livssynssamfunn.

Asker kirkelige fellesråd deler Bjerkeengens anliggende om å ta vare på verdigheten knyttet til død, sorg og gravferd. Det er imidlertid ikke slik at det er kjølerom ved alle kirker eller livssynsåpne rom. I nordre Asker er det kun kjølerom ved Asker gravkapell, mens det i midtre og søndre Asker er god kapasitet ved kjølerommene både ved Filtvet, Kongsdelene og Røyken kirker.

I 2021 var det i Asker 592 gravferder. Det er gravplassmyndighetens mål at alle sørgende skal bli møtt med respekt og ut fra sine behov.

Holmsbu kapell og kirken vil som før, være tilgjengelig for syning og ritualer, men kapellet vil nå også kunne brukes til langt flere formål enn som bårerom.