Gruppen «Hele Sollihøgda inn i Bærum» tar Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMDs) vedtak til etterretning, men sitter ikke med hendene i fanget.

Nå henvender de seg til ordførerne i Bærum og Hole.

– I og med at det er et flertall på begge sider av kommunegrensen som ser et felles samfunn som det beste for en god utvikling på Sollihøgda, oppfordrer vi de to kommunene til å etablere et samarbeidsråd – med vedtakskompetanse – for Sollihøgda, skriver de.

– Dette er også viktig med tanke på at disse to kommuner blir en del av felles region Viken fra og med 1. januar 2020. Vi ser at et slikt råd kan bidra til å utvikle Sollihøgda på en god måte, legger de til.

Mange saker på gang

Gruppen mener mye spennende er på gang – Ringeriksbanen med Avtjerna, planer om en «digital by» i Avtjerna-området, ny E16, mulighetene som friluftsområdene der oppe gir og planene om snarlig boligbygging.

– I så måte må Sollihøgdas interesser bli hørt og vårt samfunn betraktet som den helhet det er. Et samarbeidsråd er trolig den mest egnede løsning for å koordinere våre interesser, argumenterer de.