Det skrives i disse dager mye om denne banen, om stopp i byggingen og så videre.

Det går ikke an å stoppe prosjektet nå med alle tunneler som omtrent har underminert hele Fornebu.

Det snakkes bare om det svære hullet borte ved Fornebu-senteret. Hva med alle de andre hullene, ikke minst ødeleggelse av vårt fine grøntområde Trekanttomten ved Norwegian-bygget? Der bores og sprenges det og lages bråk og støv hele tiden.

Så er det ønske om å bygge enda flere boliger ved å sponse Fornebubanen. Hva kaller man det?

Så skrives det at å opprettholde å lage en ny bane vil bli bra for miljøet. Med enda mer utbygging blir det ikke en grønn flekk igjen her ute. Nansenparken spises opp mer og mer.

Ingen nevner at det i fremtiden også er planlagt Teleplan-utbygging i stor skala. Så stille det har blitt om det. Er alle de boligene medregnet i de 11.000?

Det ønskes billige boliger for ungdom her ute, men hva vil en leilighet koste i fremtiden her? Det er dyrt nok som det er. Utbyggerne vil selvfølgelig heve prisene på grunn av ekstra ny sponsing til banen.

Det skrives om å gjøre om en del av de planlagte næringsbyggene til boliger. Hvor skal alle disse folkene gjøre av seg? Hvor lenge skal man fortsette å knuse stein fra andre steder? Dette gir mye trailertrafikk og bråk.

Dessverre har Fornebu blitt et utrivelig sted med alt støvet, bråket og utsikt til uskjønn natur. Og dette skal fortsette i syv år til?

Jeg vet ikke om folk søker hit, tvert imot. I sin tid ble det også foreslått at vi her ute skulle betale bompenger for å kjøre rundt i vår egen kommune. Nok er nok.