Tandberg Eiendom får kritikk for trefelling ved elv

FRA RAPPORTEN: Bildene av det som er ulovlig hugst langs Skitthegga, er fra Asker kommunes tilsynsrapport. Trefellingen ble oppdaget i fjor, men tatt tak i fra kommunens side først i år.

FRA RAPPORTEN: Bildene av det som er ulovlig hugst langs Skitthegga, er fra Asker kommunes tilsynsrapport. Trefellingen ble oppdaget i fjor, men tatt tak i fra kommunens side først i år.

Eiendomsselskapet fra Asker slipper imidlertid formell sanksjon etter at trær skal ha blitt hugget ulovlig i Heggedal.

DEL

Det kommer frem i en tilsynsrapport fra Asker kommune.

«Vi legger til grunn at Tandberg Eiendom AS, om noen, kjenner alle reguleringsforhold i Heggedal sentrum», skriver Asker kommunes saksbehandler.

Saksbehandleren peker på at trefellingen, utført i fjor sommer, er gjort i et naturvernområde langs elven Skitthegga, som renner gjennom Heggedal sentrum.

«Videre følger at det under tilsynet var synlig utført inngrep i randsonen, og at det fremdeles lå trestokker lagret på plassen», heter det i et annet brev i saken.

Ga muntlig stoppordre

Tandberg Eiendom AS eier store deler av Heggedal sentrum og står for den store utbyggingen som er godt i gang. Asker kommune konkluderer med at selskapet er ansvarlig for trefellingen, men velger å droppe formell sanksjon – trass i at arbeidet med felling skal ha blitt gjenopptatt og fullført etter at det var gitt muntlig stoppordre.

«Som følge av at omfanget av utført inngrep er noe uklart, og at vegetasjonen i randsonen er i ferd med å reetableres, vil ikke kommunen følge opp forholdet videre som en ulovlighet. Kommunen informerer om at hogst og andre inngrep i naturvernområdet i fremtiden må omsøkes og basere seg på skjøtselsplan godkjent av Asker kommune. Saken avsluttes med dette brev», skriver kommunens saksbehandler.

Asker kommune har ikke mottatt noen uttalelse fra Tandberg Eiendom i saken. Eiendomsselskapet har ikke besvart Budstikkas henvendelse onsdag kveld.

LES OGSÅ:

Straffes for hugst i naturreservat 

Lokalpolitiker går til søksmål mot naboer i strid om trær og hekk 

Artikkeltags