50 år er gått siden Rykkinn, slik vi kjenner det, sto ferdig. Da spaden ble stukket i jorden i 1970 reiste det seg på kort tid et samfunn med over 2.000 boliger, i hovedsak dominert av den karakteristiske blokkbebyggelsen.

Siden 1972 har Rykkinn vært ansett som ferdig utbygget på boligsiden, men nå er det under oppseiling en debatt om stedet er modent for en moderat boligvekst.

Diskusjonen kommer i lys av et forslag fra Scala Eiendom. De har utviklet et leilighetsprosjekt rundt Rykkinn senter med cirka 80 leiligheter. Alt fra 1-2-roms til større familieleiligheter.

Under et oppstartsmøte i november i fjor fikk prosjektet en kald skulder av administrasjonen i Bærum kommune. Planene passet ikke inn, siden Rykkinn hverken var et prioritert vekstområde eller et fortettingsområde.

Den siste uken har et nytt vindu åpnet seg for boliger på Rykkinn. Høyre, som snakker åpent om at boligveksten i Bærum må dempes, har likevel signalisert at noe boligvekst bør komme også i Bærum Vest, ikke bare i de prioriterte vekstområdene med Fornebu, Lysaker og Sandvika i spissen.

Det skiftet er kommet gjennom behandlingen av kommuneplanens arealdel, som legger strategien for Bærums videre utvikling. I denne prosessen har partiene allerede gjort en større grovsiling, der en rekke prosjekter og områder har fått nei til boligutvikling, fordi de bryter med kommunens vekststrategier.

Fortetting rundt Rykkinn senter er enn så lenge fortsatt en mulighet. I planutvalget forrige torsdag hadde Høyre med seg både Arbeiderpartiet og Venstre på forslaget om å legge ut på høring en moderat boligvekst på Rykkinn.

Høyre ut til å bli stående alene, helt til Senterpartiet sikret et knepent flertall

I formannskapet mandag hadde Venstre etter interne diskusjoner snudd. Underveis i møtet ba også Arbeiderpartiet om en tenkepause og konkluderte i den med at heller ikke de var klar for nye boliger på Rykkinn de neste fire årene.

Dermed så Høyre ut til å bli stående alene, helt til Senterpartiet sikret et knepent flertall for å legge Rykkinn ut på høring.

Innspillene i den høringsrunden blir svært viktig for hva som skjer med Rykkinn videre. Det er på langt nær gitt at flere boliger kommer, og i hvert fall ikke i nær fremtid.

Noen har til og med tatt til orde at det må komme en bane først, før det er aktuelt med videre utbygging.

I så fall kan det bli lenge å vente. De første planene om å forlenge Kolsåsbanen til Rykkinn forelå allerede før utbyggingen var ferdig i 1972.

Les også

For Høyre blir det gir og revers på en og samme gang

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.