I årets lønnsoppgjør fikk frontfaget 3,7 prosent lønnsøkning. Stat og kommune, minus lærerne, fikk noe mer.

Kommunenes organisasjon, KS, vil gi min kone, som er lærer, 2,5 prosent lønnsøkning. KS sin forhandlingsleder sier at det er signaler fra kommunene i hele landet som sier at de som har best utdanning og lengst ansiennitet, skal få minst. For de nyutdannede skal få 6 prosent, må vite.

Åh?

I to sammenhengende blå regjeringsperioder har jeg hørt Høyre, også i Asker kommune, prate på inn- og utpust om hvor viktig det er at vi har velutdannede lærere. Min kone har seks års høyere utdanning og så lang ansiennitet at hun har tenkt å gi seg om et par år.

Men hun, og andre velutdannede lærere med lang ansiennitet skal altså få minst i årets lønnsoppgjør! 2,5 prosent – skriver: to-komma-fem-prosent. Velutdannede lærere skal altså – igjen i år – miste kjøpekraft.

Jeg har ikke hørt Høyre, eller Høyre-styrte Asker kommune, argumentere for at 2,5 prosent for eksempel vil gjøre det vanskelig å holde på den typen lærere utover nedre grense for alderspensjon på 62 år.

I mine øyne skal man lete lenge etter et bedre eksempel på å tale med to tunger. Eller kanskje 2,5 tunger.

Og så kan man jo spørre seg om disse 2,5 prosent kanskje kan ha noe med en kommende lærerstreik å gjøre.