Endelig skal vi få kulturbygg på Fornebu – ifølge Bærum kommune så vil dette stå ferdig i 2027.

Det er etterlengtet for mange av oss. Vi har manglet saler for ulike aktiviteter. Ikke minst for øvelsesrom/opptredener innen sang, teater, dans, musikk i alle genre og foredrag av ulike størrelser.

Vi har brukt skolene, Fornebupiloten, restauranter og utearenaer. Men det vi mangler og som vi frykter i forbindelse med nybyggene, er at ingen av dagens arenaer har rom for oppbevaring i nærhet av der det skal fremvises/prøves og trenes, og ikke minst har akustikk tilpasset aktivitetene.

Det handler om lydutstyr, notestativer, notearkiver, instrumenter, slagverksutstyr, sceneelementer, treningsapparater med mer.

Mange av oss har jobbet med arrangementer, konserter, konkurranser og så videre i en menneskealder og er like oppgitt hver gang vi må leie oppbevaringsplasser, eller får et rom et helt annet sted i bygget.

Derfor ber jeg om at vi får være med i prosessen som vedrører bruksarealer og tilhørende oppbevaringsmuligheter.

Det holder ikke bare å levere rom med plass til 100, 200, 500 eller 1.000 publikummere dersom hverken akustikk eller tilhørende oppbevaringsmuligheter er tilgjengelig.

Ta kontakt med oss, Fornebupiloten eller andre som erfaring fra kulturprosjekter.