Hovtun på Klokkarstua er et usedvanlig viktig sted: Som Hurums gamle rådhus, oppført i 1914, rett ved Hurum middelalderkirke i det eldgamle kulturlandskapet på Klokkarstua, er det et av bygdas viktigste kulturminner.

Som Hovtun kulturhus, etablert etter at kommunen solgte bygget i 2015, er det også et høyst levende møtested for Klokkarstuas og hele Hurums befolkning.

På oppdrag av kommunen har det nylig blitt laget en rapport med behovsanalyse og mulighetsstudie for Hovtun. Konklusjonen i rapporten er krystallklar: Kommunen bør kjøpe Hovtun.

Det var en lite klok avgjørelse å selge Hovtun for 5,6 millioner kroner i 2015. Den gang ville enkelte politikere at private utbyggere skulle få omgjøre det ærverdige gamle huset til leilighetskompleks, og at en sentral del av Hurums tusenårssted og historiske identitet skulle privatiseres.

Den nye rapporten slår fast at bare offentlig eie kan sikre Hovtun som et sosialt og kulturelt møtested for folk på Klokkarstua også i fremtiden – slik dette stedet har vært i mer enn tusen år.

Her går lokalmiljøutvikling og kulturminnevern hånd i hånd. Mulighetene er mange og spennende. Hurum historielag er blant dem som står klare til å bidra til å utvikle huset videre.

I de politisk vedtatte styringsdokumentene til Asker kommune fremheves ofte nærsentrenes og lokalmiljøenes betydning, og at det er behov for slike møteplasser som Hovtun. Bevaring av kulturarv og historisk identitet er også politiske mål.

Politikerne tar ofte ordet «medborgerskap» i sin munn. Rapporten om Hovtun er usedvanlig entydig om hva som er innbyggernes behov og ønsker i dette tilfellet.

Vi oppfordrer Askers politikere til å ta ansvar og kjøpe Hovtun tilbake.