Det viser en spørreundersøkelse Syklistenes landsforening står bak.

Sykkelundersøkelsen, kalt «Syklist i egen by», er en temperaturmåling på hvordan forholdene oppleves for syklister i 30 av landets byområder.

LES OGSÅ: Asker skal bruke 10 millioner i året på syklistene

Nå utfordrer leder Jan Henrik Andresen i Syklistenes landsforening i Asker og Bærum Bærum kommune til å ta et sykkelvei-løft.

– Asker gjør mye nå – kommunen prøver å tenke sammenhengende, med blant annet nye regler for vinterbrøyting og bedret vedlikehold. Initiativet kommer helt klart fra politikerne. Hvis Bærum vil noe med sykkeltilbudet, må kommunen sette seg i førersetet når gjelder tilretteleggingen for syklister inkludert forbedring av infrastrukturen, uttaler Andresen i en pressemelding.

 LES OGSÅ: Sykkelgeneral jubler for Asker

Mener Bærum er for passive

Statens vegvesen har tidligere uttalt at det ikke er aktuelt å gjøre noen store endringer med sykkeltraseene langs E18 før den nye motorveien bygges.

LES OGSÅ: Her blir syklisten nesten meid ned

Andresen mener Bærum kommune har en altfor passiv rolle overfor staten og Akershus fylkeskommune, som eier fylkes- og riksveier der de viktigste sykkeltraseene ligger.

– Det er generelt en stor utfordring å sykle fra Asker og Bærum og inn til Oslo. Blir det ikke gjort noe med sykkelforholdene før ny E18 er klar, vil det bli en markant økning i antall ulykker, uttaler Andresen.

LES OGSÅ: Krasjet på sykkel og fikk endret livet dramatisk

Lillestrøm på topp

Norges beste sykkelby 2016

1. Lillestrøm

2. Kristiansand

3. Kongsberg

4. Hamar

5. Stavanger

6. Porsgrunn

7. Trondheim

8. Arendal

9. Asker

10. Skien

11. Lillehammer

12. Tønsberg

13. Sandnes

14. Drammen

15. Larvik

16. Sandvika, Fredrikstad, Oslo, Sandefjord

20. Mandal

21. Kolbotn

22. Tromsø

23. Bodø

24. Sarpsborg

25. Molde, Bergen

27. Hønefoss

28. Haugesund

29. Moss

30. Ålesund

Undersøkelsen viser at det er stort sprik mellom de beste og de dårligste sykkelbyene. Som ved forrige kåring, for to år siden, troner Lillestrøm, Kristiansand og Kongsberg på sykkeltoppen.

Blant hovedfunnene er at syklistene ikke opplever noen vesentlig bedring av sykkelforholdene de to siste årene.

Syklistene har blant annet svart på spørsmål om hvor trygge de føler seg når de sykler, og hva de synes om standarden og vedlikeholdet på sykkelfelt, og sykkelveier.

Årets undersøkelse, den femte i rekken, bygger på 2548 svar, de fleste fra medlemmer av Syklistenes landsforening

LES OGSÅ: – En fordel om fotgjengere og syklister velger samme side